Avtalsrörelsen 2017

#omvärldsklubben – diskussion på hög nivå om framtidens kollektivavtal

En diger blandning av arbetsmarknadsrepresentanter, branschkännare, professorer, generaldirektörer samt representanter från Almegas medlemsföretag samlades på onsdagsmorgonen för den andra omgången av Almegas #omvärldsklubben. Under morgontimmarna lyftes frågor som handlade om framtidens kollektivavtal. I gamla arkitekthögskolans lokaler i Stockholm dukades frukost upp för ett samtal runt borden om framtidens kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Ett fyrtiotal speciellt […]

Anna-Karin Hatt intervjuas om den pågående avtalsrörelsen

Den intensivaste delen av avtalsrörelsen 2017 pågår just nu, och just nu pågår medling mellan arbetsgivarorganisationen Visita och HRF. Knäckfrågan handlar om hur de ska kunna sluta ett nytt avtal mellan sig, som respekterar märket. I en artikel i Arbetsmarknadsnytt intervjuas Anna-Karin Hatt, vd Almega, om hur Almega och arbetsgivarsidan ser på just märkessättningen, behovet av […]

Ännu ett avtal inom märket är nu tecknat

Arbetsgivarna i Visita och fackförbundet HRF har enats om ett nytt kollektivavtal vilket gör att den av facket varslade strejken nu inte blir av. Arbetsgivarna har i det nya avtalet fått gehör för att ingångslönerna inte kan öka i samma takt som lönerna för dem med arbetslivserfarenhet. Det här kommer göra det lättare för personer som […]

Oacceptabelt för saneringsföretagen att betala mer än övriga

Avtalet med Fastighets gick formellt ut den 31 mars, men förhandlingarna om ett nytt avtal är inte klara. – Det mest problematiska är att Fastighets kräver mer pengar till lönepotten för alla som tjänar under 24.000 kronor, och att den extra kostnaden inte ska räknas in i märket på arbetsmarknaden som är 6,5% på tre […]

Nytt industriavtal – så här säger Almegas VD Anna-Karin Hatt

Idag har parterna inom industrin enats om ett nytt avtal för de kommande tre åren. Avtalsvärdet och avtalslängden inom industrin är normerande, och sätter det så kallade märket, för den övriga arbetsmarknaden. Det innebär att de efterföljande kollektivavtal som nu ska förhandlas fram inte får vara dyrare än det avtal parterna inom industrin idag träffat. […]

Nytt avtal tecknat för Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen

Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har träffat ett treårsavtal med Unionen och Akademikerförbunden avseende löner och allmänna villkor för tjänstemän (Bilaga A) för tiden 1 maj 2017 till och med 30 april 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension vilket följer de 6,5 % i kostnadsökningar som utgör märket i årets […]

Nytt avtal: IT och Telekom färdigförhandlade idag med Unionen

IT&Telekomföretagen har idag tecknat avtal med Unionen för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är treåriga och ligger inom märkets samlade avtalsvärde om 6,5 procent på tre år. De gäller från och med 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. Avtalen innebär löneökningar för Unionens medlemmar med 2,2% från den 1 april 2017, 2.0 […]

Var tionde person i Sverige arbetar på en arbetsplats som är medlem i Almega

Visste ni att var tionde person, av de som arbetar i Sverige, arbetar på en arbetsplats som är medlem i Almega. Närmare bestämt 550.000 personer arbetar i dag i ett företag som är ansluten till Almega. Snart sparkar avtalsrörelsen 2017 igång på allvar för Almega och våra 11.000 medlemsföretag inom tjänstesektorn. Vi och tjänstesektorn växer hela […]

Rusta för framtiden

Globaliseringen och digitaliseringen går allt snabbare och det finns ingenting som tyder på att det kommer gå långsammare. Förutsättningarna för svenska företag förändras och helt nya typer av företag växer fram. För arbetsmarknadens parter – facken och arbetsgivarna – handlar det om att utveckla och modernisera regelverk och avtal så att Sverige ligger i framkant […]

Är du nyfiken på hur en avtalsrörelse fungerar?

Snart sparkar avtalsrörelsen för 2017 igång. Under våren kommer Almega förhandla runt 115 kollektivavtal och under hela året kommer vi totalt att förhandlat upp till 160 kollektivavtal. Men vad är egentligen ett kollektivavtal? Vad händer om våra fackliga motparter varslar om strejk? Och vad är en hemställan? Allt det här kan du läsa om i […]