Avtalsrörelsen 2017

Almega kan acceptera en låglönesatsning men inte genom att spräcka märket

Det är väldigt problematiskt att Fastighetsanställdas förbund nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fastighets försöker ge sken av att Almega inte vill medverka […]

Varsel mot fastighetsbranschen

Almega har idag mottagit ett strejkvarsel från Fastighetsanställdas Förbund. Varslet omfattar sju företag. Grunden till konflikten är att facket kräver en låglönesatsning utöver de 6,5 procent i kostnadshöjning som är normen för årets avtalsrörelse. De låglönesatsningar som hittills genomförts i årets avtalsrörelse har alla rymts inom ramen för det märke som etablerades av parterna inom […]

Låglönesatsningar får inte spräcka märket

En av stötestenarna i årets avtalsrörelse har varit hur industrimärkets låglönesatsning ska tolkas. Arbetsgivarna har varit väldigt tydliga och eniga med att en låglönesatsning ska rymmas inom de 6,5 procent som industrin förhandlade fram som märke. Medan facket menar att låglönesatsningen ska ligga utöver. Nu har ett flertal kollektivavtal träffats efter det att industrin träffade […]

Anna-Karin Hatt intervjuas om den pågående avtalsrörelsen

Den intensivaste delen av avtalsrörelsen 2017 pågår just nu, och just nu pågår medling mellan arbetsgivarorganisationen Visita och HRF. Knäckfrågan handlar om hur de ska kunna sluta ett nytt avtal mellan sig, som respekterar märket. I en artikel i Arbetsmarknadsnytt intervjuas Anna-Karin Hatt, vd Almega, om hur Almega och arbetsgivarsidan ser på just märkessättningen, behovet av […]

#omvärldsklubben – diskussion på hög nivå om framtidens kollektivavtal

En diger blandning av arbetsmarknadsrepresentanter, branschkännare, professorer, generaldirektörer samt representanter från Almegas medlemsföretag samlades på onsdagsmorgonen för den andra omgången av Almegas #omvärldsklubben. Under morgontimmarna lyftes frågor som handlade om framtidens kollektivavtal. I gamla arkitekthögskolans lokaler i Stockholm dukades frukost upp för ett samtal runt borden om framtidens kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Ett fyrtiotal speciellt […]

Samhallförbundet har tecknat nytt avtal

Almega Samhallförbundet har tecknat nytt avtal med  motparterna på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden). Ett treårigt avtal som följer det etablerade märket om 6,5 procent under en treårsperiod Om du är medlemsföretag som berörs av detta avtal så kan du hitta mer information på arbetsgivarguiden. Om du är nyfiken på hur en avtalsrörelse fungerar, läs mer […]

Nytt kollektivavtal för apoteken

Almega har idag träffat nya kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Apotek med Unionen, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer. Avtalen håller sig inom det etablerade märket på 6,5 procent under en treårsperiod. om du är medlem kan du läsa mer här  

​Nya avtal inom märket för både IT- och telekomsektorn

IT&Telekomföretagen har denna vecka tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 %, vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. – Det är glädjande att vi nu fått till ytterligare två treåriga kollektivavtal som […]

Nytt avtal med Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer (grå avtalet)

Den 26 april 2017 träffade Medieföretagen ett nytt avtal med Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Om du är medlemsföretag som berörs av detta avtal så kan du hitta mer information på arbetsgivarguiden. Om du är nyfiken på hur en avtalsrörelse […]

Nytt avtal med Unionen (fd HTF) och Akademikerförbunden (gröna avtalet)

Den 20 april 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen ett nytt avtal med Unionen (fd HTF) och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Om du är medlemsföretag som berörs av detta avtal så kan du hitta mer information på arbetsgivarguiden. Om du är nyfiken på hur […]