Nytt kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal gällande äldreomsorgen

Vårdföretagarna har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal, inom område Äldreomsorg. Avtalet är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. Avtalet gäller fram till sista maj 2020 och berör 230 vårdföretag med 22.000 medarbetare. – Vi har den senaste veckan haft bra och konstruktiva förhandlingar med Kommunal. Vi är väldigt nöjda med […]

Nytt avtal på friskoleområdet

Almega Tjänsteföretagen har idag tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Avtalet som omfattar drygt 700 friskoleföretag med 35 000 anställda och bygger på lokal lönebildning utan individgarantier. Lokal lönebildning innebär att lönerna sätts utifrån varje företags särskilda förutsättningar utan centralt fastställda nivåer. Lönen ska vara individuell och differentierad utifrån medarbetarnas prestationer. […]

Almega har tecknat 127 kollektivavtal i årets avtalsrörelse

Man skulle kanske tro att årets avtalsrörelse är avslutad och att arbetsmarknadens parter nu ser fram emot en lugn period på tre år. För Almega är dock inte avtalsrörelsen avslutad ännu. Vi är den arbetsgivarpart som i särklass förhandlar och tecknar flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, totalt 154 avtal denna avtalsrörelse. Totalt har förbunden […]

Nytt avtal tecknat på märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteföretagen tecknade i slutet av oktober ett nytt kollektivavtal med Unionen. Avtalet berör call/contactcenter- och marknadsundersökningsföretag. Avtalet har tecknats på det så kallade märket på 6,5 procent under en treårsperiod. Almega och våra förbund har nu tecknat 127 avtal. Vi har ytterligare 27 avtal kvar att teckna under denna avtalsrörelse.  

Nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken

Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko har efter långa förhandlingar enats om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken. Förhandlingarna mellan Almega och Seko har sedan april förhandlat för att nå ett nytt avtal.  Efter det att facket varslade om konfliktåtgärder trädde opartiska medlare från medlingsinstitutet in för att leda förhandlingarna. Dessa konstaterade dock att de inte kunde […]

Nytt avtal tecknat med Kommunal – ytterligare ett avtal tecknat på märket

Almega Tjänsteförbunden och Kommunal, ett förbund inom LO, har enats om ett nytt kollektivavtal för Hemservicebranschen. Efter konstruktiva förhandlingar har parterna enats om ett kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år. I märkets 6,5 procent ingår en insamlingsmodell. Almega och dess förbund är den arbetsgivarpart som förhandlar i särklass flest kollektivavtal på den svenska […]

Almega om Sekos varsel på skärgårdstrafik

Almega Tjänsteföretagen har erbjudit Seko ett nytt löneavtal i nivå med arbetsmarknaden i övrigt och enligt det så kallade industrimärket. I löneavtalet har hänsyn tagits till Sekos intresse av en låglönesatsning, trots att avtalet redan från början innehåller en löneutvecklingsgaranti de första nio åren i yrket. Trots det väljer Seko, som är ett LO-förbund, att […]

Nytt kollektivavtal tecknat på märket – denna gång med Kommunal

Almega Tjänsteförbunden och Kommunal, ett förbund inom LO, har enats om ett nytt kollektivavtal inom området serviceentreprenad. Efter konstruktiva förhandlingar har parterna enats om ett kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år. Avtalet som nu tecknats innehåller också en låglönesatsning som ryms inom märket. Almega och dess förbund är den arbetsgivarpart som förhandlar i […]

119 avtal tecknade och klara

119 stycken kollektivavtal har förbunden inom Almega nu tecknat i årets avtalsrörelse. Bland de senaste avtalen märks kollektivavtalet för Samhallsförbundet med LO-förbunden, Almega Tjänsteförbunden med Fastighetsanställdas Förbund, samt Medieföretagen med Teaterförbundet. Under avtalsrörelsen tecknar Almegas förbund totalt 154 avtal under avtalsrörelsen. Det är mer än någon annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad. Alla avtal har tecknats inom […]

Nytt kollektivavtal tecknat – strejk avvärjd inom Samhall

Almega Samhallförbundet och LO-förbunden har idag tackat ja den hemställan om nytt kollektivavtal som Medlingsinstitutets medlare presenterat. Medlingsinstitutets medlare presenterade under tisdagen den 10 oktober ett förslag om nytt kollektivavtal för parterna. Liksom alla andra avtal som är tecknade i årets avtalsrörelse följer det märket på 6,5 procent under tre år. Parterna valde under tisdagen […]

Nytt avtal – Almega Tjänsteförbund och Fastighets har tecknat nytt avtal på märket

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund, ett förbund inom LO, har enats om ett nytt kollektivavtal inom området fönsterputs. Efter konstruktiva förhandlingar har parterna enats om ett kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år. Almega och dess förbund är den arbetsgivarpart som förhandlar i särklass flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Almegas förbund har nu […]

HRF varslar Almega Tjänsteförbunden

Hotell och Restaurangfacket (HRF) har varslat Almega Tjänsteförbunden om konfliktåtgärder. Almega Tjänsteförbunden har varit villiga att teckna ett nytt kollektivavtal med en låglönesatsning inom ramen för kostnadsnormen, gällande avtalsområde spel. För att inte spräcka märket har Almega Tjänsteförbunden erbjudit låglönesatsning mot vissa förändringar i kollektivavtalet. Det har nu HRF tackat nej till. – Det är […]

LO-förbunden varslar Almega Samhallförbundet

LO-förbunden (IF Metall, Fastighets, Kommunal, Handels, SEKO, GS och HRF) har varslat Almega Samhallförbundet om konfliktåtgärder. Grunden till konflikten är att LO-förbunden inte är nöjda med arbetsgivarens fördelning av löneökningarna. Samhallförbundet har varit villiga att teckna ett nytt kollektivavtal med en låglönesatsning inom ramen för kostnadsnormen. För att inte spräcka märket har Samhallförbundet erbjudit låglönesatsning […]

Nytt kollektivavtal för 40 000 assistenter

Fackförbundet Kommunal sa idag upp kollektivavtalet för personliga assistenter med avsikt att inte teckna nytt avtal. Det skulle innebära att 40 000 personliga assistenter skulle stå utan avtal från och med den 15 september.  Vårdföretagarna har därför tvingats acceptera ett nytt kollektivavtal trots branschens problem med finansiering av det nya avtalet. Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal […]

SATS välkomnar kollektivavtalet med Unionen

Almega Tjänsteföretagen tecknade i slutet av maj ett kollektivavtal för avtalsområdet Gym- och friskvårdsföretag med SRAT och Unionen. SATS är medlem i Almega Tjänsteföretagen och har haft kollektivavtal sedan 2009.  Från och med i år har även Unionen tecknat avtal med Gym och Friskvårdsföretagen. – SATS välkomnar att nu även Unionen omfattas av det kollektivavtal […]

Assistansföretag berättar: Därför räcker inte nuvarande höjning av assistansersättningen

Därför kommer assistansföretagen gå back också efter regeringens senaste höjning av assistansersättningen. Läs Pernilla Håléns, VD för OP Assistans, text där hon steg för steg förklarar varför ersättningen inte räcker. I förra veckan kunde man läsa den här ledaren i Arbetarbladet. Ett bra inlägg i debatten om assistansen tycker jag. Ni som känner mig och […]

Nytt avtal: Almega Tjänsteförbunden med Saco-förbundet Trafik & Järnväg, avtalsområdet Spårtrafik

Almega Tjänsteförbunden ingick den 10 juli 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområdet Spårtrafik med Saco-förbundet Trafik & Järnväg avseende tiden 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020, protokoll och överenskommelse bifogas. Part äger rätt att senast den 31 oktober 2018 säga upp avtalet till upphörande den 30 april 2019, under förutsättning att Teknikavtalet dessförinnan har sagts […]

Vädjan till Magdalena Andersson: Tvinga inte bort seriösa företag inom personlig assistans

7 av 10 företag inom personlig assistans kommer tvingas avveckla sin verksamhet inom två år, om ersättningen inte höjs i nivå med de kollektivavtalade lönerna. Och regeringens svaga höjning som kom i förra veckan räcker inte. Därför går Vårdföretagarna återigen ut och vädjar till Magdalena Andersson i en annons i Metro. 4,37 kr/timme landade höjningen på […]

Kommunal varslar om konfliktåtgärd för Personlig assistans

Kommunal har idag varslat om konfliktåtgärder för bransch Personlig assistans. En konflikt inom området riskerar drabba utsatta personer med stort hjälpbehov i sina dagliga liv. Varslet innebär blockad mot nyanställning samt blockad mot inhyrning av arbetstagare. Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har trots lång tid av intensivt förhandlande inte kunnat enas om ett nytt löneavtal för […]

Vårdföretagarna kommenterar Vänsterpartiets besked om personlig assistans

Vänsterpartiet har idag gett beskedet att de kommit överens med regeringen om att höja ersättningen för personlig assistans. Höjningen är på 1,5 procent för de kommande tre åren. –Vi välkomnar den aviserade höjningen men den är för låg. Även personliga assistenter måste ha rätt till löneökningar i nivå med övrig arbetsmarknad. Med Vänsterpartiets besked i […]

Vårdföretagarna lämnar avtalsförslag till Kommunal

Vårdföretagarna inom Almega har till Kommunal, lämnat över ett förslag om ett 6 månaders avtal för bransch personlig assistans. Kollektivavtalet för bransch personlig assistans mellan Kommunal och Vårdföretagarna löpte ut 30 juni. Parterna har under flera månader förhandlat för att kunna enas om ett nytt avtal för branschen. – Det stora problemet för branschen är […]

Meddelande till Magdalena Andersson: Höj ersättningen för personlig assistans

Företagen inom personlig assistans vill höja medarbetarnas löner, men för att göra detta måste assistansersättningen först höjas. Något som bara regeringen och finansminister Magdalena Andersson kan göra. Därför går Vårdföretagarna nu ut i ett öppet meddelande och vädjar till Magdalena Andersson om att höja ersättningen. I dagens Metro vänder sig Vårdföretagarna i en annons riktad […]

105 avtal klara

Förbunden inom Almega har nu tecknat 105 stycken kollektivavtal i årets avtalsrörelse. Totalt tecknar Almegas förbund 154 avtal under en avtalsrörelse. Det är mer än någon annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad. Samtliga avtal har tecknats inom ramen för den norm om treåriga avtal på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Nytt kollektivavtal för Ambulans

Vårdföretagarna inom Almega har idag tillsammans med Vårdförbundet träffat ett nytt kollektivavtal för Ambulansbranschen. Det nya avtalet är ett tillsvidareavtal som innehåller en arbetstidsförkortning och mer flexibla arbetstidsregler. – Det är glädjande att vi kommit överens om ett framtidsinriktat kollektivavtal för ambulanssjuksköterskor. Ett avtal som från och med nu för första gången är ett rent […]

Nytt avtal för Ridhusföretag

Almega Tjänsteföretagen och Kommunal träffade den 26 juni 2017 ett nytt avtal för hästskötare, ridinstruktörer och ridlärare vid Ridhusföretag för perioden 1 juli 2017 – 31 maj 2020 (35 månader). Läs mer här

75 avtal klara

Förbunden inom Almega har nu tecknat 75 stycken kollektivavtal i årets avtalsrörelse. Det är mer än någon annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad. Samtliga avtal har tecknats inom ramen för den norm om treåriga avtal på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse. Bland de senaste avtalen märks kollektivavtalet för Kommunal- Bad- och Idrottsanläggningar med Kommunal, […]

Nytt avtal för Fastighetsarbetsgivarna med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Seko

Almega Fastighetsarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Seko träffade måndagen den 26 juni 2017 en uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020. Avtalet är i nivå med andra hittills träffade avtal på arbetsmarknaden. Medlem? Läs mer här

Nya avtal på Public Service

Den 22 februari 2017 träffade Medieföretagen avtal om s.k. Flexpension m.m. med Unionen och Akademikerförbunden. Vissa villkorsändringar i respektive allmänna villkorsavtal hänförs till denna överenskommelse. Den 20 juni 2017 träffade Medieföretagen avtal om löner och allmänna villkor med Journalistförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Gemensamma ändringar som gäller för Unionen och Akademikerförbunden från och med den 1 […]

Nytt avtal för arenor, bad och idrottsanläggningar får nytt avtal

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Kommunalarbetareförbundet har den 22 juni 2017 träffat ett nytt kollektivavtal avseende arenor, bad och idrottsanläggningar. Avtalsperioden är 36 månader, 1 juli 2017 – 30 juni 2020, och löner och ersättningar höjs totalt med 6,5 %, vilket är i nivå med arbetsmarknaden i övrigt. Medlem? Läs mer här

Nytt avtal med Svenska Journalistförbundet för Tidskrifter

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen nytt avtal med Svenska Journalistförbundet om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområde Tidskrift för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Under läs mer kan du som medlem läsa en kortfattad information om förändringarna i avtalet. Mer omfattande information om flex och ändringar i allmänna villkor skickas under nästa […]

Nytt avtal med Svenska Journalistförbundet för Etermedier

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen nytt avtal med Svenska Journalistförbundet om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområde Etermedier för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Under läs mer följer en kortfattad information om förändringarna i avtalet. Medlem? Läs mer

Nytt Biografavtal

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen och Teaterförbundet nytt avtal för anställda inom biografbranschen. Överenskommelsen finns att läsa på www.medieforetagen.se

Nytt kollektivavtal avseende Distribution av direktreklam m m

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Distribution av direktreklam m m för perioden 2017-07-01 — 2020-06-30. Avtalet innebär i korthet följande: • Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med: 2,2 procent 1 juli 2017 2,0 procent 1 juli 2018 2,3 procent 1 juli 2019 • Inga […]

Nytt kollektivavtal avseende Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag för perioden 2017-07-01 till 2020-06-30. Avtalet innebär i korthet följande: • Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med: 2,2 procent 1 juli 2017 2,0 procent 1 juli 2018 2,3 procent 1 juli 2019 • Inga villkorsändringar i […]

Nytt kollektivavtal avseende Terminalarbete

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Terminalarbete för perioden 2017-05-01 till 2020-04-30. Avtalet innebär i korthet följande: • Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med: 2,2 procent 1 maj 2017 2,0 procent 1 maj 2018 2,3 procent 1 maj 2019 • Inga villkorsändringar i avtalet i övrigt […]

Nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden

Den 14 juni 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2020. Avtalet innehåller bl.a. följande: • Avtalsperiod 48 månader. Avtalsvärde för de första tre åren är totalt 6,5%, varav 0,4 % utgörs av avsättning till flexpension. Det fjärde […]

59 avtal tecknade

Almegas förbund har under de senaste dagarna tecknat flera nya avtal. Totalt har Almega nu tecknat 59 avtal i årets avtalsrörelse vilket är mer än någon annan arbetsgivarpart på den svenska arbetsmarknaden. Samtliga avtal håller sig inom ramen om 6,5 procent i kostnadsökningar. Almega Tjänsteförbunden har tecknat avtal för Järnvägsinfrastruktur med ST, Saco-TJ, Sveriges Ingenjörer […]

Strejk avvärjd inom städbranschen – ännu ett nytt avtal tecknat inom märket

Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega Tjänsteförbunden, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till. Därmed dras de konfliktåtgärder som facken varslat om inom städbranschen, och som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni, tillbaka. I och med dagens överenskommelse har Almega återigen kunnat […]

Nytt kollektivavtal för avtalsområde Värdepapper

Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko har enats om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Värdepapper. Det nya avtalet löper över tre år och de sammanlagda kostnadsökningar, inklusive låglönesatsningen, håller sig inom ramen för det märke om 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Nytt strejkvarsel från Seko och Fastighets

Fastighetsanställdas Förbund och Seko har idag varslat Almega Tjänsteförbunden om strejk i städbranschen. Bakgrunden är att de två LO-facken, som ingår i 6F, kräver högre löneökningar än det märke som etablerats i årets avtalsrörelse. Förbunden inom Almega har hittills träffat 46 nya kollektivavtal i årets avtalsrörelse, bland annat med Seko och Fastighets. I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för […]

Avtal klart för IT-hantverkarna

Almega Tjänsteföretagen ingick den 19 maj 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområdet IT-hantverkarna med Unionen avseende tiden 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020, överenskommelse bifogas. Avtalet kan sägas upp tredje avtalsåret under förutsättning att avtalen för tjänstemän sagts upp för märkessättande förbund inom industrin. Sådan uppsägning kan ske senast den 31 oktober 2018. Av avtalsvärdet […]

46 tecknade avtal!

Almega och våra förbund har nu tecknat 46 kollektivavtal. Att i konstruktiv anda förhandla och teckna kollektivavtal är vardag och kärnuppdrag för oss i förbunden inom Almega, med våra totalt 154 kollektivavtal. Redan nu har vi i årets avtalsrörelse tecknat 46 nya kollektivavtal med fackförbund som Unionen, IF Metall, Livs, GS, Sveriges ingenjörer, Handels, Pappers, […]

Strejk inom telekomsektorn avvärjd – IT&Telekomföretagen och Seko överens om nytt avtal

Medlarna överlämnade under onsdagen en hemställan till IT&Telekomföretagen och Seko, som bägge under onsdagskvällen tackat ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal med Seko för telekomsektorn. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om inom telekomsektorn tillbaka. Avtalet är på 35 månader med ett sammanlagt avtalsvärde om 6,3 %, vilket är i linje med […]

Nytt avtal mellan Medieföretagen och GS-facken

Medieföretagen och GS-facken har kommit överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för grafiker. Det totala avtalsvärdet ligger inom märkets 6,5 procent, och gäller för treårsperioden fram till 30 april 2020. Detta är det 40e kollektivavtal Almegas medlemsförbund tecknat i årets avtalsrörelse, alla inom märkets 6,5 procent över tre år.​

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen inom märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknade sent på måndagskvällen ett nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen, direkt mellan parterna. Avtalets totala värde ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Därmed är den strejk som annars skulle ha brutit ut på området från och med onsdag avblåst.  Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar […]

Nytt avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer avseende bransch Utbildningsföretagen för tiden den 1 april 2017 – 31 mars 2020.

Den 15 maj 2017 träffade Almega Tjänsteförbunden ett nytt avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer avseende bransch Utbildningsföretagen för tiden den 1 april 2017 – 31 mars 2020. Överenskommelse omfattar nya löner, nytt löneavtal samt ändringar i allmänna villkor.

Almega Tjänsteförbunden har träffat nytt kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Ledarna och Sveriges Ingenjörer

Almega Tjänsteförbunden har träffat ett nytt treårsavtal med Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Utveckling & Tjänster. Vidare har även ett avtal med Ledarna träffats för samma bransch och period. Med Ledarna finns sedan tidigare ett tillsvidareavtal rörande lön. Båda avtalen håller sig inom det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.

Medieföretagen och Teaterförbundet träffar nytt treårsavtal inom märket

Medieföretagen och Teaterförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för inläsare av talböcker.  Avtalet har ett totalt avtalsvärde på 6,15 procent, efter att avräkningar gjorts till förmån för arbetsgivarsidan för tidigare införd avtalspension och försäkring om föräldralönetillägg på avtalsområdet, och gäller för treårsperioden fram till 2020. Detta är det 36e kollektivavtal Almegas medlemsförbund tecknat […]

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Spårtrafikbranschen inom märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteförbunden och Seko har i eftermiddag träffat ett nytt treårsavtal för Spårtrafikbranschen. Det totala avtalsvärdet ligger inom märkets 6,5 procent. Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar parterna emellan hittat konstruktiva lösningar på samtliga frågor som varit aktuella i förhandlingen på avtalsområdet. De av Medlingsinstitutet utsedda oberoende medlarna har bistått […]

Almega och Fastighets tecknar nytt treårsavtal inom märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund har idag tackat ja till den hemställan om nytt kollektivavtal som Medlingsinstitutets medlare presenterade under onsdagen. Därmed undviks en mycket allvarlig strejk mot svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri samt livsmedelsindustri som annars skulle brutit ut på fredag.  Medlingsinstitutets medlare presenterade under onsdagen ett förslag om nytt kollektivavtal för parterna. Liksom alla andra […]

Bemanningsföretagen och LO-förbunden har tecknat kollektivavtal inom märket på 6,5 procent

Idag tecknade Bemanningsföretagen och LO-förbunden ett treårigt avtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %, i enlighet med märket på övriga arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden, fullt integrerad i den svenska modellen. Nästan alla arbetsgivare inom bemanningsbranschen omfattas av kollektivavtal. Företagen inom branschen garanterar arbetsgivare väl fungerande verksamheter samtidigt som […]

När varslet kommer – vad gör arbetsgivaren?

Vad gäller egentligen när ett fackförbund varslar om strejk? Vilka åtgärder får arbetsgivaren vidta för att kunna överblicka konsekvenserna? Regelverket är rörigt, men tyvärr blir det än snårigare när opinionsbildare uttalar sig facklig-politiskt utan grund i debatten. För att så långt som möjligt undvika stridsåtgärder och de oproportionerliga effekter dessa kan medföra för inblandade parter […]

Seko har återigen varslat om stridsåtgärder denna gång mot IT & Telekomföretagen inom Almega

Fackförbundet Seko har idag varslat IT&Telekomföretagen om arbetsnedläggelse på flera företag som omfattas av telekomavtalet. IT&Telekomföretagen har i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Telekom-sektorn erbjudit Seko ett avtal som både när det gäller löner och låglönesatsning följer det märke som etablerats i årets avtalsrörelse, dvs 6,5 procent för den samlade treårsperioden. Alla avtal som tecknats […]

Orimliga konsekvenser när Seko hotar med strejk

Den svenska lönebildningen är unik. Den bygger på att representanter för arbetsgivare och arbetstagare träffas för att gemensamt förhandla fram löner som gynnar både företag och anställda. När modellen fungerar är förhandlingarna konstruktiva och båda parter ger och tar. Men just nu ser vi hur vissa fackliga organisationer vill bryta mot de uppsatta förutsättningarna, på […]

Seko varslar järnvägen om strejk

Seko har idag varslat Almega Tjänsteförbunden om strejk på Järnvägsinfrastrukturavtalet. Om den bryter ut skulle strejken kunna få stora konsekvenser för många tågresenärer, då driftsstörningar inom järnvägen inte skulle kunna åtgärdas. Om inte parterna kommer överens om ett nytt kollektivavtal innan onsdag 17 maj klockan 12:00 bryter strejken ut. En strejk skulle omedelbart få stora […]

Parterna på fastighetsområdet har tackat ja till medlarnas bud om ett nytt avtal på märkets 6,5 procent

Medlarna överlämnade under helgen en hemställan till Almega tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund i den pågående konflikten på fastighetsområdet. Medlarnas hemställan innebar ett nytt treårigt kollektivavtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 procent. Både Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund har under söndagen tackat ja till medlarnas hemställan. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om på […]

Bud lämnat av medlarna i konflikten med Fastighets

Almega Tjänsteförbunden har tagit emot en hemställan från medlarna i konflikten med Fastighets. Vi analyserar hemställan just nu. Klockan 17:00, i morgon söndag, träffas parterna och lämnar besked till medlarna.

31 avtal färdiga

Almega med sina sju förbund är den arbetsgivarorganisation som tecknar flest kollektivavtal. I årets avtalsrörelse har Almegas förbund i god och konstruktiv anda hittills förhandlat fram 31 stycken nya kollektivavtal med många olika motparter. Samtliga avtal har träffats inom ramen för det märke på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse. Färdiga avtal: Almega Tjänsteförbunden: […]

Almega synar fackets påstående – lanserar kampanjen #hejfacket

Trots att Almega egentligen inte är särskilt förtjusta i låglönesatsningar är man i årets avtalsrörelse beredda att acceptera dem som en del av märket. Det vill Almega visa genom kampanjen #hejfacket, med en förhoppning att konflikten ska lösas vid förhandlingsbordet. Med #hejfacket vill vi uppmana facken att föra en konstruktiv dialog med oss istället för att […]

Almega Tjänsteförbunden har träffat nytt kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Unionen

Det totala avtalsvärdet är 6,5 procent. Av avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension vilket gör att avtalet är i linje med det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.

Bemanningsföretagen och Unionen har träffat nytt kollektivavtal på märket

Bemanningsföretagen och Unionen har idag träffat nytt kollektivavtal. Avtalet löper över tre år och håller sig inom märket på 6,5 procent.

Seko varslar om strejk mot spårtrafiken

Fackförbundet Seko har varslat Almega Tjänsteförbunden och Spårtrafikbranschen om strejk. Strejken kommer att slå väldigt hårt mot allmänheten som kommer att drabbas när tågen inte går. Strejken kommer även att slå hårt mot svensk exportindustri som är beroende av godstågen för att kunna exportera sina varor. Grunden till konflikten är att Seko vill ha mer än […]

Nya kollektivavtal för Svenska Teknik & Designföretagen har träffats med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Samtliga avtal löper över tre år och håller sig inom kostnadsnormen på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse. Avtalen med Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer är sifferlösa och som tidigare år sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellerna i avtalet är oförändrade, vilket innebär att de centrala parterna inte har angivit något […]

Nytt varsel från Fastighets som hotar märket

Almega Tjänsteförbunden har idag mottagit varsel om strejk från Fastighetsanställdas förbund avseende förhandlingarna kring Specialserviceavtalet för saneringsbranschen. – Det är väldigt problematiskt att Fastighetsanställdas förbund nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är ett agerande som […]

Kommentar från Bemanningsföretagen med anledning av att LO sagt upp kollektivavtalet

LO-förbunden har idag sagt upp kollektivavtalet mellan LO-förbunden och Bemanningsföretagen för omförhandling. Förhandlingarna pågår och flera förhandlingsdagar är inbokade. –        Vi erbjöd LO-förbunden redan den 27 april ett avtal som ligger på märket, dvs 6,5 % i avtalsvärde över en treårsperiod, alltså på samma nivå som övriga arbetsmarknaden. –        Även om förhandlingarna skulle dra ut […]

Almega kan acceptera en låglönesatsning men inte genom att spräcka märket

Det är väldigt problematiskt att Fastighetsanställdas förbund nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fastighets försöker ge sken av att Almega inte vill medverka […]

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen och Unionen

Den 28 april träffade Almega Tjänsteförbunden nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020, för avtalsområde Svenska Teknik&Designföretagen. Om du är ett medlemsföretag inom STD som hittar du mer information på arbetsgivarguiden

Varsel mot fastighetsbranschen

Almega har idag mottagit ett strejkvarsel från Fastighetsanställdas Förbund. Varslet omfattar sju företag. Grunden till konflikten är att facket kräver en låglönesatsning utöver de 6,5 procent i kostnadshöjning som är normen för årets avtalsrörelse. De låglönesatsningar som hittills genomförts i årets avtalsrörelse har alla rymts inom ramen för det märke som etablerades av parterna inom […]

​Nya avtal inom märket för både IT- och telekomsektorn

IT&Telekomföretagen har denna vecka tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 %, vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. – Det är glädjande att vi nu fått till ytterligare två treåriga kollektivavtal som […]

Anna-Karin Hatt intervjuas om den pågående avtalsrörelsen

Den intensivaste delen av avtalsrörelsen 2017 pågår just nu, och just nu pågår medling mellan arbetsgivarorganisationen Visita och HRF. Knäckfrågan handlar om hur de ska kunna sluta ett nytt avtal mellan sig, som respekterar märket. I en artikel i Arbetsmarknadsnytt intervjuas Anna-Karin Hatt, vd Almega, om hur Almega och arbetsgivarsidan ser på just märkessättningen, behovet av […]

Låglönesatsningar får inte spräcka märket

En av stötestenarna i årets avtalsrörelse har varit hur industrimärkets låglönesatsning ska tolkas. Arbetsgivarna har varit väldigt tydliga och eniga med att en låglönesatsning ska rymmas inom de 6,5 procent som industrin förhandlade fram som märke. Medan facket menar att låglönesatsningen ska ligga utöver. Nu har ett flertal kollektivavtal träffats efter det att industrin träffade […]

Ännu ett avtal inom märket är nu tecknat

Arbetsgivarna i Visita och fackförbundet HRF har enats om ett nytt kollektivavtal vilket gör att den av facket varslade strejken nu inte blir av. Arbetsgivarna har i det nya avtalet fått gehör för att ingångslönerna inte kan öka i samma takt som lönerna för dem med arbetslivserfarenhet. Det här kommer göra det lättare för personer som […]

#omvärldsklubben – diskussion på hög nivå om framtidens kollektivavtal

En diger blandning av arbetsmarknadsrepresentanter, branschkännare, professorer, generaldirektörer samt representanter från Almegas medlemsföretag samlades på onsdagsmorgonen för den andra omgången av Almegas #omvärldsklubben. Under morgontimmarna lyftes frågor som handlade om framtidens kollektivavtal. I gamla arkitekthögskolans lokaler i Stockholm dukades frukost upp för ett samtal runt borden om framtidens kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Ett fyrtiotal speciellt […]

Oacceptabelt för saneringsföretagen att betala mer än övriga

Avtalet med Fastighets gick formellt ut den 31 mars, men förhandlingarna om ett nytt avtal är inte klara. – Det mest problematiska är att Fastighets kräver mer pengar till lönepotten för alla som tjänar under 24.000 kronor, och att den extra kostnaden inte ska räknas in i märket på arbetsmarknaden som är 6,5% på tre […]

Nytt industriavtal – så här säger Almegas VD Anna-Karin Hatt

Idag har parterna inom industrin enats om ett nytt avtal för de kommande tre åren. Avtalsvärdet och avtalslängden inom industrin är normerande, och sätter det så kallade märket, för den övriga arbetsmarknaden. Det innebär att de efterföljande kollektivavtal som nu ska förhandlas fram inte får vara dyrare än det avtal parterna inom industrin idag träffat. […]

Nytt avtal: IT och Telekom färdigförhandlade idag med Unionen

IT&Telekomföretagen har idag tecknat avtal med Unionen för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är treåriga och ligger inom märkets samlade avtalsvärde om 6,5 procent på tre år. De gäller från och med 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. Avtalen innebär löneökningar för Unionens medlemmar med 2,2% från den 1 april 2017, 2.0 […]

Var tionde person i Sverige arbetar på en arbetsplats som är medlem i Almega

Visste ni att var tionde person, av de som arbetar i Sverige, arbetar på en arbetsplats som är medlem i Almega. Närmare bestämt 550.000 personer arbetar i dag i ett företag som är ansluten till Almega. Snart sparkar avtalsrörelsen 2017 igång på allvar för Almega och våra 11.000 medlemsföretag inom tjänstesektorn. Vi och tjänstesektorn växer hela […]

Rusta för framtiden

Globaliseringen och digitaliseringen går allt snabbare och det finns ingenting som tyder på att det kommer gå långsammare. Förutsättningarna för svenska företag förändras och helt nya typer av företag växer fram. För arbetsmarknadens parter – facken och arbetsgivarna – handlar det om att utveckla och modernisera regelverk och avtal så att Sverige ligger i framkant […]

Är du nyfiken på hur en avtalsrörelse fungerar?

Snart sparkar avtalsrörelsen för 2017 igång. Under våren kommer Almega förhandla runt 115 kollektivavtal och under hela året kommer vi totalt att förhandlat upp till 160 kollektivavtal. Men vad är egentligen ett kollektivavtal? Vad händer om våra fackliga motparter varslar om strejk? Och vad är en hemställan? Allt det här kan du läsa om i […]