Rusta för framtiden

Globaliseringen och digitaliseringen går allt snabbare och det finns ingenting som tyder på att det kommer gå långsammare. Förutsättningarna för svenska företag förändras och helt nya typer av företag växer fram.

För arbetsmarknadens parter – facken och arbetsgivarna – handlar det om att utveckla och modernisera regelverk och avtal så att Sverige ligger i framkant för att möta framtidens utmaningar och den stenhårda internationella konkurrensen.

Almega och tjänstesektorn kommer under avtalsrörelsen 2017 lyfta fyra frågor som vi anser är särskilt viktiga att hantera. Läs mer om dessa här.