Almega kan acceptera en låglönesatsning men inte genom att spräcka märket

Det är väldigt problematiskt att Fastighetsanställdas förbund nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fastighets försöker ge sken av att Almega inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt.

– Almega är helt inställda på att följa det märke som industrins parter satt, och genom det värna arbetsmarknadsmodellen. Om Fastighetsanställdas förbund är beredda att göra detsamma kommer vi kunna enas om en låglönesatsning som ryms inom den kostnadsram om 6,5 procent över tre år som industrins parter enats om, säger Anna-Karin Hatt.

Det Fastighetsanställdas förbund gör just nu är att i grunden utmana den arbetsmarknadsmodell vi har och det vill vi inte medverka till.  För Almega är det principiellt viktigt att respektera överenskomna spelregler för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi är beredda att komma överens med Fastighets om en låglönesatsning, men det får inte ske på ett sådant sätt att det märke som industrin satt spräcks.