Anna-Karin Hatt intervjuas om den pågående avtalsrörelsen

Den intensivaste delen av avtalsrörelsen 2017 pågår just nu, och just nu pågår medling mellan arbetsgivarorganisationen Visita och HRF. Knäckfrågan handlar om hur de ska kunna sluta ett nytt avtal mellan sig, som respekterar märket.

I en artikel i Arbetsmarknadsnytt intervjuas Anna-Karin Hatt, vd Almega, om hur Almega och arbetsgivarsidan ser på just märkessättningen, behovet av lägre ingångslöner och ökad internationell konkurrens för tjänsteföretag. Artikeln handlar också om hur förutsättningarna för tjänsteföretagen ser ut och vilka frågor som är viktigast för medlemsföretagen i förbunden inom Almega i den pågående avtalsrörelsen. Läs hela artikeln i Arbetsmarknadsnytt här.