Ännu ett avtal inom märket är nu tecknat

Arbetsgivarna i Visita och fackförbundet HRF har enats om ett nytt kollektivavtal vilket gör att den av facket varslade strejken nu inte blir av. Arbetsgivarna har i det nya avtalet fått gehör för att ingångslönerna inte kan öka i samma takt som lönerna för dem med arbetslivserfarenhet. Det här kommer göra det lättare för personer som står längst från arbetsmarknaden att få sitt första jobb.  Facket å sin sida har fått igenom sin så kallade låglönesatsning. Totalt hamnar kostnadsökningen med det nya avtalet på 6,5 procent över tre år vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerade tidigare i år.

– Det är glädjande att arbetsmarknadens parter kunnat träffa ytterligare ett avtal som bekräftar det märke på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse. Det bekräftar också att eventuella låglönesatsningar ska rymmas inom de 6,5 procenten över tre år som gäller i årets avtalsrörelse säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega

I årets avtalsrörelse har Industrin, Handeln och nu Besöksnäringen träffat avtal på 6,5 procent och etablerat att eventuella låglönesatsningar ska rymmas inom märket på 6,5 procent.