Låglönesatsningar får inte spräcka märket

En av stötestenarna i årets avtalsrörelse har varit hur industrimärkets låglönesatsning ska tolkas. Arbetsgivarna har varit väldigt tydliga och eniga med att en låglönesatsning ska rymmas inom de 6,5 procent som industrin förhandlade fram som märke. Medan facket menar att låglönesatsningen ska ligga utöver.

Nu har ett flertal kollektivavtal träffats efter det att industrin träffade sina avtal. Arbetsgivarna Visita och fackförbundet HRF enades, efter hot om strejk, kring ett nytt kollektivavtal. Arbetsgivarna har i det nya avtalet fått gehör för att ingångslönerna inte kan öka i samma takt som lönerna för dem med arbetslivserfarenhet. Det här kommer göra det lättare för personer som står längst från arbetsmarknaden att få sitt första jobb.  Facket å sin sida har fått igenom sin så kallade låglönesatsning. Totalt hamnar kostnadsökningen med det nya avtalet på 6,5 procent över tre år vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerade tidigare i år.

Även inom handels område har fack och arbetsgivare enats om nya kollektivavtal som följer märkets 6,5 procent. Arbetsgivarna har fått gehör för ett ersätta kollektivavtalen för partihandel och postorder/e-handel mot ett nytt modernt avtal, lager- och e-handelsavtalet. I det nya avtalet har facken bland annat inte längre veto-rätt när det gäller arbetstider vilket de hade i det tidigare avtalet. Facket å sin sida fick igenom sin så kallade låglönesatsning.

Stefan Koskinen som är arbetsgivarpolitisk chef Almega menar att de avtalen som tecknats inom handeln och besöksnäringen befäster bilden av att eventuella låglönesatsningar måste rymmas inom den kostnadsram på 6,5 procent som gäller för årets avtalsrörelse.

One thought on “Låglönesatsningar får inte spräcka märket

Comments are closed.