Nytt avtal: IT och Telekom färdigförhandlade idag med Unionen

IT&Telekomföretagen har idag tecknat avtal med Unionen för både IT- och telekomsektorn.

Avtalen är treåriga och ligger inom märkets samlade avtalsvärde om 6,5 procent på tre år. De gäller från och med 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. Avtalen innebär löneökningar för Unionens medlemmar med 2,2% från den 1 april 2017, 2.0 % från den 1 april 2018 respektive 2,3 % från den 1 april 2017, 2.0 % från den 1 april 2018 respektive 2,3 % från den 1 april 2019. Detta inkluderar avsättning tillom totalt 0,4% vilket tidigare överenskommit om.

Parterna har vidare enats om att tillsätta fyra arbetsgrupper som under avtalsperioden gemensamt kommer att se över möjligheter till utökade Individuella överenskommelser kring arbetstider, löneavtal och löneprocess samt kompetensutveckling och omställning.

Antal anställda som berörs är 55.000 på it-avtalet o 20.000 på telekomavtalet

För medlemsföretag: läs mer om avtalet i arbetsgivarguiden