Nytt avtal tecknat för Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen

Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har träffat ett treårsavtal med Unionen och Akademikerförbunden avseende löner och allmänna villkor för tjänstemän (Bilaga A) för tiden 1 maj 2017 till och med 30 april 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension vilket följer de 6,5 % i kostnadsökningar som utgör märket i årets avtalsrörelse.

Om du är medlemsföretag som berörs av detta avtal så kan du hitta mer information på arbetsgivarguiden.

Om du är nyfiken på hur en avtalsrörelse fungerar, läs mer här.