#omvärldsklubben – diskussion på hög nivå om framtidens kollektivavtal

En diger blandning av arbetsmarknadsrepresentanter, branschkännare, professorer, generaldirektörer samt representanter från Almegas medlemsföretag samlades på onsdagsmorgonen för den andra omgången av Almegas #omvärldsklubben. Under morgontimmarna lyftes frågor som handlade om framtidens kollektivavtal.

I gamla arkitekthögskolans lokaler i Stockholm dukades frukost upp för ett samtal runt borden om framtidens kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Ett fyrtiotal speciellt inbjudna gäster diskuterade den moderna tjänstesektorns roll i den svenska ekonomin. Almegas VD Anna-Karin Hatt, professorn i nationalekonomi Lars Calmfors, Vasakronans HR-chef Cecilia Söderström och Dagens Industris ledarskribent Lotta Engzell-Larsson, diskuterade också ämnet i ett panelsamtal under ledning av journalisten Cecilia Garme.

 

Flexibel framtid och alla anställdas intressen


Det övergripande syftet med diskussionen var att lyfta knäckfrågan hur svenska kollektivavtal kan anpassas för det moderna näringslivet. Att startups inom IT och fintech väljer bort kollektivavtal visar på ett behov av en diskussion om moderna och flexibla lösningar för framtidens arbetsmarknad. Kanske behöver man se över erbjudandet om kollektivavtal där man gradvis till exempel kan ansluta sig till den svenska modellen var tankar som lyftes under panelsamtalet.

Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen, fick medhåll av Ingenjörernas ordförande Ulrika Lindström i tanken att det finns en felaktig uppfattning om att svenska kollektivavtal per definition skulle vara av oflexibel karaktär. Ulrika Lindström menade att kollektivavtalen är högst levande ute på företagen och inte sällan diskuteras av arbetsgivare och medarbetare. Anna-Karin Hatt stämde in i vikten av att dialogen mellan arbetsgivare och fackorganisationer kan hantera branschspecifika frågor. Som exempel pekade hon på när Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen lyckade slösa frågan om flexpension, en fråga som länge sett svårlöslig ut, men som man med gemensamma krafter löste ut i början av året.
Anna-Karin Hatt avslutade paneldiskussionen med att lyfta upp en tanke från den inbjudna publiken om att gemensamt, arbetsgivare och fack, faktiskt besöka företag och dess medarbetare för att fånga upp hur man kan utveckla kollektivavtalen framöver.

 

Röster från #omvärldsklubben

 

– Det ligger i partmodellens natur att det är en hel del konfliktytor mellan oss och vår motpart. Vi inom industrins parter har sedan länge satt ett ramverk för att identifiera frågor där vi har gemensamma intressen med arbetsgivarna, som med fördel kan separeras från övriga debatter. Det kan handla om jämställd arbetsmarknad, arbetstrygghet och säkerhet på arbetsplatsen. Inom tjänstesektorn har ett sådant forum saknats – det är förhoppningsvis något som har skapats nu, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt.

 

 

– Det är bra att vi har sådana plattformar där arbetsgivare och motparten kan mötas, dessutom med särskilt inbjudna opinionsbildare, branschexperter och individer som kan dessa frågor i djupet. Att tillsammans under avslappande former kunna lösa dessa viktiga frågor, som idag med framtidens kollektivavtal, är av vikt. Idag lyftes frågan om hur maktspelarna runt kollektivavtalen kan släppa ifrån sig frågor som bör ligga närmre företagen och medarbetarna, det är ganska utmanande och gör sig väl i den här typen av samtal.