31 avtal färdiga

Almega med sina sju förbund är den arbetsgivarorganisation som tecknar flest kollektivavtal. I årets avtalsrörelse har Almegas förbund i god och konstruktiv anda hittills förhandlat fram 31 stycken nya kollektivavtal med många olika motparter. Samtliga avtal har träffats inom ramen för det märke på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Färdiga avtal:

Almega Tjänsteförbunden:

Utveckling & tjänster med Ledarna
Utveckling & tjänster med Sveriges Ingenjörer
Utveckling & tjänster med Unionen
STD Svenska Teknik&Designföretagen med Sveriges Arkitekter
STD Svenska Teknik&Designföretagen med Sveriges Ingenjörer
STD Svenska Teknik&Designföretagen med Unionen
Apotek med Sveriges Farmacevtförbund
Apotek med Sveriges Ingenjörer
Apotek med Unionen

Almega Tjänsteföretagen

Tjänstemän – Akademikerförbunden med Akademikerförbunden
Tjänstemän – Unionen (HTF) md Unionen

Almega Bemanningsföretagen

Bemanning Akademikerförbunden med Akademikerförbunden
Bemanning Unionen med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega

IT-företag med Civilekonomerna
IT-företag med JUSEK
IT-företag med Sveriges Ingenjörer
IT-företag med Unionen
Telekom med Civilekonomerna
Telekom med JUSEK
Telekom med Ledarna
Telekom med Sveriges Ingenjörer
Telekom med Unionen

Almega Medieföretagen

Tjänstemannaavtal – Unionen (fd Sif) med Unionen
Tjänstemän – Akademikerfbd med Akademikerförbunden
Tjänstemän – Unionen (fd HTF) med Unionen
Tjänstemän – Sveriges Ingenjörer med Sveriges Ingenjörer

Almega Samhallförbundet

Samhall – Anvisade tjänstemän med Akademikerförbunden
Samhall – tjänstemän med Akademikerförbunden
Samhall – tjänstemän med Ledarna
Samhall – Anvisade tjänstemän med Unionen
Samhall – tjänstemän med Unionen