Almega synar fackets påstående – lanserar kampanjen #hejfacket

Trots att Almega egentligen inte är särskilt förtjusta i låglönesatsningar är man i årets avtalsrörelse beredda att acceptera dem som en del av märket. Det vill Almega visa genom kampanjen #hejfacket, med en förhoppning att konflikten ska lösas vid förhandlingsbordet.

Med #hejfacket vill vi uppmana facken att föra en konstruktiv dialog med oss istället för att låtsas som att vi skulle vara motståndare till något vi i själva verket accepterar. Det vinner ingen på, i synnerhet inte fackens medlemmar.

 

Men vad handlar konflikten om?

De senaste dagarna har flera fackförbund varslat om konflikt med arbetsgivarorganisationen Almega och dess avtalsområden. Bland annat har Fastighetsanställdas förbund och Seko hotat med strejk – något som kan lamslå både fordonsindustrin och kollektivtrafiken. Konflikten bottnar enligt fackförbunden i att Almega skulle vara motståndare till låglönesatsningar, något som tillbakavisas av Almegas vd Anna-Karin Hatt.

-Vi kan mycket väl acceptera en låglönesatsning, men den måste naturligtvis rymmas inom ramen för det märke som industrin satt för årets avtalsrörelse, och respektera den märkessättningsmodell vi haft för svenska avtalsrörelser sedan 1990-talet, säger Anna-Karin Hatt.

Sedan 90-talet har arbetsmarknadens parter enats om det så kallade märket. Principen är enkel – den internationellt konkurrensutsatta sektorn enas om taket för kostnadsökningarna, som övriga sektorer därefter ska följa. Genom minskad inflation, höjda reallöner och stärkt konkurrenskraft har märket visat sig tjäna Sverige mycket väl.

I årets avtalsrörelse kom industrins parter överens om att märket är 6,5 procent under en treårsperiod och att eventuella låglönesatsningar ska räknas av mot den kostnadsramen. Flera andra fackförbund har följ efter, bland annat har Handels, Pappers och Hotell- och Restaurangfacket tecknat avtal inom de fastlagda ramarna.

Läs mer om hur en avtalsrörelse fungerar här