Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen inom märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknade sent på måndagskvällen ett nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen, direkt mellan parterna. Avtalets totala värde ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Därmed är den strejk som annars skulle ha brutit ut på området från och med onsdag avblåst. 

Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar mellan parterna hittat konstruktiva lösningar på samtliga frågor som varit aktuella i förhandlingen om ett nytt avtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen. De av Medlingsinstitutet utsedda oberoende medlarna har bistått parterna under medlingen och bidragit mycket positivt till utvecklingen av densamma. De konstruktiva förhandlingar som nu ägt rum innebär att det nya kollektivavtalet kunnat slutas direkt mellan parterna, utan att medlarna behövt lägga några formella medlarbud.

–        Almega Tjänsteförbunden och Seko har tillsammans kommit överens om ett paket med flera delar, där båda parter givit och tagit för att kunna nå en bra överenskommelse. Tack vare det kunde vi sent igår kväll enas om ett nytt kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen som ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Jag är väldigt nöjd med att Almega och Seko ännu en gång kunnat komma överens om ett nytt kollektivavtal efter konstruktiva och förtroendefulla förhandlingar, utan utbruten strejk. Dagens och förra veckans överenskommelser öppnar för ett mer konstruktivt samarbete mellan oss än vi tidigare haft, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med att parterna nu enats om ett nytt kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen dras de av Seko varslade konfliktåtgärderna på avtalsområde Järnvägsinfrastruktur, som annars skulle ha brutit ut från och med onsdag, tillbaka.

–        För en dryg vecka sedan låg det fem mycket omfattande strejkvarsel från fackförbunden Fastighets och Seko mot två av förbunden inom Almega, fyra av dem mot Almega Tjänsteförbunden, det femte mot IT&Telekomföretagen inom Almega. Tack vare intensiva och konstruktiva förhandlingar har vi sedan dess lyckats lösa ut fyra av konflikterna utan utbruten strejk, och på både Spårtrafikområdet och Järnvägsinfrastrukturområdet har vi kunnat komma överens direkt mellan parterna. Alla fyra avtal har landat inom märkets 6,5 procent på tre år. Jag utgår från att Sekos inriktning är att vi nu i samma konstruktiva anda ska kunna lösa ut också den femte konflikten, på Telekomavtalet inom IT&Telekomföretagen, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med dagens nya kollektivavtal för  Järnvägsinfrastrukturbranschen har förbunden inom Almega hittills i årets avtalsrörelse tecknat 38 nya treåriga kollektivavtal, alla inom ramen för märkets 6,5 procent. Sammanlagt tecknar förbunden inom Almega cirka 160 kollektivavtal med ett stort antal fackliga motparter på både arbetar- och tjänstemannasidan. Det är fler kollektivavtal än vad någon annan arbetsgivarorganisation tecknar.