Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Spårtrafikbranschen inom märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteförbunden och Seko har i eftermiddag träffat ett nytt treårsavtal för Spårtrafikbranschen. Det totala avtalsvärdet ligger inom märkets 6,5 procent.

Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar parterna emellan hittat konstruktiva lösningar på samtliga frågor som varit aktuella i förhandlingen på avtalsområdet. De av Medlingsinstitutet utsedda oberoende medlarna har bistått parterna under medlingen och bidragit mycket positivt till utvecklingen av denna. De konstruktiva förhandlingarna innebär att det nya kollektivavtalet kunnat slutas direkt mellan parterna, utan formella medlarbud.

– Jag är väldigt glad att vi och Seko kommit överens om ett nytt kollektivavtal som är bra för Spårtrafikbranschen och deras medarbetare, i konstruktiva och förtroendefulla förhandlingar. Spårtrafikföretagen får nu tre års arbetsfred, samtidigt som vi på ett bra sätt löst ut frågor som länge varit föremål för diskussion mellan parterna. Dagens överenskommelse skapar förutsättningar för ett fortsatt konstruktivt samarbete mellan parterna för att gemensamt utveckla branschen, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med att parterna nu enats om ett nytt kollektivavtal för Spårtrafikbranschen dras de av Seko varslade konfliktåtgärderna på området, som skulle trätt i kraft med början fredag morgon, tillbaka.

Med detta avtal har förbunden inom Almega hittills i årets avtalsrörelse tecknat 35 treåriga kollektivavtal, samtliga inom ramen för märkets 6,5 procent.