Avtal klart för IT-hantverkarna

Almega Tjänsteföretagen ingick den 19 maj 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområdet IT-hantverkarna med Unionen avseende tiden 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020, överenskommelse bifogas.

Avtalet kan sägas upp tredje avtalsåret under förutsättning att avtalen för tjänstemän sagts upp för märkessättande förbund inom industrin. Sådan uppsägning kan ske senast den 31 oktober 2018.

Av avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension.