Medieföretagen och Teaterförbundet träffar nytt treårsavtal inom märket

Medieföretagen och Teaterförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för inläsare av talböcker.  Avtalet har ett totalt avtalsvärde på 6,15 procent, efter att avräkningar gjorts till förmån för arbetsgivarsidan för tidigare införd avtalspension och försäkring om föräldralönetillägg på avtalsområdet, och gäller för treårsperioden fram till 2020.


Detta är det 36e kollektivavtal Almegas medlemsförbund tecknat i årets avtalsrörelse, alla inom märkets 6,5 procent över tre år.