Nytt avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer avseende bransch Utbildningsföretagen för tiden den 1 april 2017 – 31 mars 2020.

Den 15 maj 2017 träffade Almega Tjänsteförbunden ett nytt avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer avseende bransch Utbildningsföretagen för tiden den 1 april 2017 – 31 mars 2020. Överenskommelse omfattar nya löner, nytt löneavtal samt ändringar i allmänna villkor.