Nytt varsel från Fastighets som hotar märket

Almega Tjänsteförbunden har idag mottagit varsel om strejk från Fastighetsanställdas förbund avseende förhandlingarna kring Specialserviceavtalet för saneringsbranschen.

– Det är väldigt problematiskt att Fastighetsanställdas förbund nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fastighets försöker ge sken av att Almega inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

– Almega är helt inställda på att respektera det märke som industrins parter satt, och genom det värna arbetsmarknadsmodellen. Om Fastighetsanställdas förbund är beredda att göra detsamma kommer vi kunna enas om en låglönesatsning som ryms inom den kostnadsram om 6,5 procent över tre år som industrins parter enats om, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Det varsel som Fastighets idag lämnat till Almega Tjänsteförbunden kommer direkt att slå väldigt hårt mot fordonsindustrin och därmed indirekt hårt mot alla de underleverantörer som levererar delar till fordonsindustrin. Förutom fordonsindustrin har Fastighets valt att ta ut sina medlemmar vid underleverantörer till kärnkraftsindustrin samt livsmedelsindustrin.

– Det Fastighets gör just nu är att i grunden utmana den arbetsmarknadsmodell vi har och det vill vi inte medverka till.  För Almega är det principiellt viktigt att respektera överenskomna spelregler för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi är beredda att komma överens med Fastighets om ett treårsavtal med en låglönesatsning, men det får inte ske på ett sådant sätt att det märke som industrin satt spräcks, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.