Parterna på fastighetsområdet har tackat ja till medlarnas bud om ett nytt avtal på märkets 6,5 procent

Medlarna överlämnade under helgen en hemställan till Almega tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund i den pågående konflikten på fastighetsområdet. Medlarnas hemställan innebar ett nytt treårigt kollektivavtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 procent. Både Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund har under söndagen tackat ja till medlarnas hemställan. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om på fastighetsområdet, och som skulle trätt i kraft från måndag morgon, tillbaka.

De av statliga Medlingsinstitutet utsedda medlarna överlämnade under helgen en hemställan för fack och arbetsgivare att ta ställning till. Det nya treåriga kollektivavtalets totala avtalsvärde ligger enligt Medlingsinstitutet inom märkets 6,5 procent på tre år.

  • Det är väldigt positivt att vi nu kommit överens och kunnat teckna ett nytt treårigt avtal inom märkets 6,5 procent. Därmed följer även kollektivavtalet på fastighetsområdet det märke som satts för årets avtalsrörelse, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Samtliga avtal som tecknats i årets avtalsrörelse har inom såväl handeln som inom besöksnäringen följt samma mönster, och tecknats inom ramen för märkets 6,5 procent. Nu har även Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund träffat avtal enligt samma princip.

  • Om det tidigare funnits minsta osäkerhet om hur märket i årets avtalsrörelse ska tolkas så står det nu, via det medlarbud som Medlingsinstitutet nu lagt, och som parterna tackat ja till, helt klart att märket i årets avtalsrörelse är 6,5 procent på tre och att allt ska räknas in i det utrymmet, också de eventuella låglönesatsningar parterna kommer överens om, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med att parterna tackade ja till medlarnas bud drar facket nu tillbaka allakonfliktåtgärder man varslat om på avtalsområde Fastigheter. Även de av Pappers varslade sympatiåtgärderna riktade mot Almega Bemanningsföretagen dras tillbaka.

När det gäller avtalsområde Specialservice (sanering) fortsätter medlingen mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund. Almegas inställning är att också på detta avtalsområde kunna komma överens om ett nytt treårigt kollektivavtal inom märket, i likhet med det avtal som tecknats idag.