Seko varslar om strejk mot spårtrafiken

Fackförbundet Seko har varslat Almega Tjänsteförbunden och Spårtrafikbranschen om strejk. Strejken kommer att slå väldigt hårt mot allmänheten som kommer att drabbas när tågen inte går. Strejken kommer även att slå hårt mot svensk exportindustri som är beroende av godstågen för att kunna exportera sina varor. Grunden till konflikten är att Seko vill ha mer än vad andra fått i årets avtalsrörelse och att de inte vill omfattas av samma fredsplikt som andra fackförbund.

Seko ställer i två delar av sitt varsel krav som går utöver det märke som etablerats i årets avtalsrörelse. Det första handlar om en låglönesatsning utöver de 6,5 procent under en treårsperiod som är kostnadsnormen i årets avtalsrörelse. I det andra kravet kräver Seko att de inte ska omfattas av samma fredsplikt som alla andra fackförbund utan de vill kunna gå ut i strejk varje år trots att avtalet är på tre år.

– Det är väldigt problematiskt att Seko nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är ett agerande som utmanar och i förlängningen underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Seko försöker ge sken av att Almega Tjänsteförbunden inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

– Almega är helt inställda på att följa det märke som industrins parter satt, och genom det värna arbetsmarknadsmodellen. Om Seko är beredda att göra detsamma kommer vi att kunna enas om en låglönesatsning som ryms inom den kostnadsram om 6,5 procent över tre år som industrins parter enats om, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

–  Det Seko gör just nu är att i grunden utmana den arbetsmarknadsmodell vi har och det vill vi inte medverka till.  För Almega Tjänsteförbunden är det principiellt viktigt att respektera överenskomna spelregler för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi är beredda att komma överens med Seko om ett treårsavtal med en låglönesatsning, men det får inte ske på ett sådant sätt att det märke som industrin satt spräcks, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Om du är intresserad av vad märket är eller hur det fungerar vid ett varsel – här hittar du information