59 avtal tecknade

Almegas förbund har under de senaste dagarna tecknat flera nya avtal. Totalt har Almega nu tecknat 59 avtal i årets avtalsrörelse vilket är mer än någon annan arbetsgivarpart på den svenska arbetsmarknaden. Samtliga avtal håller sig inom ramen om 6,5 procent i kostnadsökningar.

Almega Tjänsteförbunden har tecknat avtal för Järnvägsinfrastruktur med ST, Saco-TJ, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Tillsammans med tidigare träffade avtal innebär det att avtal träffats med samtliga fackförbund på avtalsområdet.

För avtalsområdet spårtrafik har Almega Tjänsteförbunden träffat avtal med ST. På avtalsområdet återstår att teckna avtal med Saco-TJ och Sveriges Ingenjörer.

Almegas förbund Vårdföretagarna har träffat avtal med SRAT för Tandhygienister och med Unionen för Tandvård.

Med Unionen och SRAT har Almega Tjänsteföretagen tecknat avtal för Gymbranschen.

Samtliga avtal är tecknade på tre år och följer det märke som etablerades av industrin och håller sig inom ramen om 6,5 procent i kostnadsökningar under avtalsperioden.