Nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden

Den 14 juni 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2020.

Avtalet innehåller bl.a. följande:

• Avtalsperiod 48 månader. Avtalsvärde för de första tre åren är totalt 6,5%, varav 0,4 % utgörs av avsättning till flexpension. Det fjärde årets värde fastställs i april 2020. De två sista avtalsåren är uppsägningsbara.
• Lönerevision sker enligt följande: 1 januari 2017: 2,0 %, 1 januari 2018: 1,8% och 1 januari 2019: 2,3%. För 1 januari 2020 fastställs utrymmet i april 2020.
• Lägstlönerna höjs som utgående lön
• Avsättning till Flexpension sker med 0,2 % den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % den 1 januari 2018. 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts tidigare år. Den 1 januari 2020 sker ytterligare avsättning till Flexpension med 0,3%.

Är du medlem, läs mer här