Nytt avtal tecknat med Unionen för Dentallaboratorier

Vårdföretagarna inom Almega och Unionen har idag tecknat nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Dentallaboratorier. Avtalsperioden är 36 månader och ändringarna gäller från och med den 1 juli 2017. Avtalet följer det märke på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Om lokala parter inte enas om annat är löneökningarna 2,0 %, för 2017, 1,8 % för 2018 samt och 2,3 % för 2019. Löneavtalet har ingen centralt fastställd individgaranti.

I enlighet med tidigare överenskommelse avsätts 0,2 % till Flexpension från och med den 1 november 2017 och ytterligare 0,2 % från och med den 1 juli 2018.