Nytt kollektivavtal avseende Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag för perioden 2017-07-01 till 2020-06-30.

Avtalet innebär i korthet följande:

• Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med:

2,2 procent 1 juli 2017
2,0 procent 1 juli 2018
2,3 procent 1 juli 2019

• Inga villkorsändringar i avtalet i övrigt

• Parterna ska tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för överseende av arbetstidsregleringarna i kollektivavtalet.

Medlem? Läs mer.