Nytt kollektivavtal avseende Distribution av direktreklam m m

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Distribution av direktreklam m m för perioden 2017-07-01 — 2020-06-30.

Avtalet innebär i korthet följande:

• Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med:

2,2 procent 1 juli 2017
2,0 procent 1 juli 2018
2,3 procent 1 juli 2019

• Inga villkorsändringar i avtalet i övrigt

Är du medlem? Läs mer om avtalet