Nytt kollektivavtal för Ambulans

Vårdföretagarna inom Almega har idag tillsammans med Vårdförbundet träffat ett nytt kollektivavtal för Ambulansbranschen. Det nya avtalet är ett tillsvidareavtal som innehåller en arbetstidsförkortning och mer flexibla arbetstidsregler.

– Det är glädjande att vi kommit överens om ett framtidsinriktat kollektivavtal för ambulanssjuksköterskor. Ett avtal som från och med nu för första gången är ett rent vårdavtal och där vi som parter gemensamt enats om ett framtidsarbete för att utveckla ambulansverksamheten som en viktig del i vården, säger Inga-Kari Fryklund

Det nya kollektivavtalet innehåller även förändrade arbetstidsregler både i form av en arbetstidsförkortning och en utökad flexibilitet när det gäller arbetstidsförläggning.

– Vi är nöjda med de ändrade arbetstidsreglerna som vi tror är bra för både företagen och medarbetarna. Ändringarna införs successivt i takt med att nya upphandlingar genomförs, vilket ger företagen tid att planera för de nya reglerna säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör Vårdföretagarna.

För mer information:

Inga-Kari Fryklund
Vårdföretagarna
Förbundsdirektör
Tfn: 08 762 6999