Almega Tjänsteföretagen – nytt avtal på område Bilvård, Direktreklam och Terminalarbete med Transportarbetareförbundet

Almega Tjänsteföretagen ingick den 15 juni 2017 tre 36-månadersavtal för avtalsområdena Bilvård, Direktreklam och Terminalarbete med Transportarbetareförbundet avseende tiden 1 juli 2017 t.o.m. 30 juni 2020 (Bilvård och Direktreklam) och 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020 (Terminalarbete).