Tre nya avtal för Medieföretagen

Medieföretagen ingick den 13 juni 2017 ett 36-månadersavtal beträffande Tidskrift med Svenska Journalistförbundet avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till delpension.

Medieföretagen ingick den 16 juni 2017 ett 36-månadersavtal beträffande Etermedier med Svenska Journalistförbundet avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till delpension.

Medieföretagen ingick den 16 juni 2017 ett 36-månadersavtal beträffande Biografavtalet med Teaterförbundet avseende tiden 1 juni 2017 t.o.m. 31 maj 2020.