Nytt avtal: Almega Tjänsteförbunden med Saco-förbundet Trafik & Järnväg, avtalsområdet Spårtrafik

Almega Tjänsteförbunden ingick den 10 juli 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområdet Spårtrafik med Saco-förbundet Trafik & Järnväg avseende tiden 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020, protokoll och överenskommelse bifogas. Part äger rätt att senast den 31 oktober 2018 säga upp avtalet till upphörande den 30 april 2019, under förutsättning att Teknikavtalet dessförinnan har sagts upp.

Avtalet innebär beträffande:

LÖNER

  • Om parterna inte kan enas om löneutrymmets nivå ökas den gemensamma lönesumman för SACO-medlemmar med 2,1 % för år 2017, 1,9 % för år 2018 och 2,0 % för år 2019.

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

  • Till Flexpension i tjänsteföretag avsätts 0,2 % den 1 maj 2017 och 0,2 % den 1 maj 2018, d.v.s. totalt 0,4 % under avtalsperioden.
  • En kollektivavtalsstiftelse avsedd för införande av omställningsersättning i samband med förlust av säkerhetsklassificering införs. För detta avräknas 0,1 % från löneutrymmet per den 1 maj 2017.
  • Vid entreprenörsbyte för Pågatågen och Krösatågen som innebär att verksamhetsövergångsreglerna aktualiseras, ska den nya entreprenören vara bunden av den tidigare entreprenörens lokala allmänna anställningsvillkorsavtal beträffande den övertagna personalen.