Nytt avtal: Tjänsteföretagen med HRF, avtalsområde Nöjesavtalet

Almega Tjänsteföretagen ingick den 25 augusti 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområde Nöjesavtalet med HRF avseende tiden 1 juli 2017 t.o.m. 30 juni 2020, överenskommelser bifogas. Avtalet är uppsägningsbart sista avtalsåret med tre månaders uppsägningstid.

Avtalet innebär beträffande:

LÖNER

  • Krontalspåslag om 540 kr, 550 och 560 kr per månad den 1 juli respektive avtalsår.
  • Minilöner höjs med 2,2 %, 2,0 % och 2,3 % den 1 juli respektive avtalsår.

 

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

  • Anmärkning: ansökan om föräldraledighet under sommaren bör göras i samband med ansökan om huvudsemestern, normalt senast den 1 mars.