SATS välkomnar kollektivavtalet med Unionen

Almega Tjänsteföretagen tecknade i slutet av maj ett kollektivavtal för avtalsområdet Gym- och friskvårdsföretag med SRAT och Unionen.

SATS är medlem i Almega Tjänsteföretagen och har haft kollektivavtal sedan 2009.  Från och med i år har även Unionen tecknat avtal med Gym och Friskvårdsföretagen.

– SATS välkomnar att nu även Unionen omfattas av det kollektivavtal vi haft för våra medarbetare sedan 2009. Kollektivavtal för SATS och träningsbranschen är därför inget nytt. För oss är det viktigt att vi har ordning och reda på vår arbetsplats och att våra medarbetare får avtalsenliga löner. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. För många medarbetare är vi dessutom den första arbetsgivaren vilket, i våra ögon, ställer ännu högre krav på oss att vara professionell och tydlig, säger Anna Raftheim, HR-chef SATS Sverige. Kollektivavtalet trädde i kraft den 1 september.