119 avtal tecknade och klara

119 stycken kollektivavtal har förbunden inom Almega nu tecknat i årets avtalsrörelse.

Bland de senaste avtalen märks kollektivavtalet för Samhallsförbundet med LO-förbunden, Almega Tjänsteförbunden med Fastighetsanställdas Förbund, samt Medieföretagen med Teaterförbundet.

Under avtalsrörelsen tecknar Almegas förbund totalt 154 avtal under avtalsrörelsen. Det är mer än någon annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad. Alla avtal har tecknats inom ramen för den norm om treåriga avtal på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.