HRF varslar Almega Tjänsteförbunden

Hotell och Restaurangfacket (HRF) har varslat Almega Tjänsteförbunden om konfliktåtgärder.

Almega Tjänsteförbunden har varit villiga att teckna ett nytt kollektivavtal med en låglönesatsning inom ramen för kostnadsnormen, gällande avtalsområde spel. För att inte spräcka märket har Almega Tjänsteförbunden erbjudit låglönesatsning mot vissa förändringar i kollektivavtalet. Det har nu HRF tackat nej till.

– Det är väldigt problematiskt att HRF, som är en del av LO, nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. HRF försöker ge sken av att Almega Tjänsteförbunden inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt. Vi har erbjudit HRF en låglönesatsning och vissa förändringar i kollektivavtalet. Det här har HRF tackat nej till och istället valt att varsla om konflikt, vilket är olyckligt, säger avtalsansvarige Peter Lindgren, Almega.

– Almega Tjänsteförbunden är helt inställda på att följa det märke som industrins parter satt, och genom det värna arbetsmarknadsmodellen. Om HRF är beredda att göra detsamma kommer vi att kunna enas om en låglönesatsning som ryms inom den kostnadsram om 6,5 procent över tre år som industrins parter enats om, säger Peter Lindgren

Bakgrund

  • Förbunden inom Almega kommer under denna avtalsrörelse teckna 154 kollektivavtal. Det är mer än någon annan arbetsgivarpart i Sverige. Hittills i år har vi gemensamt tecknat 110 kollektivavtal, många av dem med olika LO-förbund.
  • Samtliga 110 hittills färdigförhandlade avtal ligger inom märket. Och på de områden där facken har yrkat på låglönesatsning har dessa kommit med som en del av våra överenskommelser, men ligger då inom märkets 6,5 procent på tre år.
  • Avtalsrörelse inleddes i våras med att industrins parter, fack och arbetsgivare, kom överens om det så kallade märket, slog fast hur lång den kommande avtalsperioden skulle bli och nivån för de kommande årens löneökningar. Årets märke innebär att de avtalade löneökningarna sammantaget kommer uppgå till 6,5 procent för de kommande tre åren.
  • Liksom i alla andra avtalsrörelser som ägt rum har alla parter på arbetsmarknaden uppgiften att respektera och hålla det märke som industrin satt, och inte teckna avtal som går utöver det. Det har gällt handeln, besöksnäringen, transportsektorn, byggsektorn. Liksom oss i tjänstesektorn och förbunden inom Almega.
  • Almegas förbund har under denna avtalsrörelse varit villiga att medverka till låglönesatsningar, men det måste ske inom märkets 6,5 procent under en treårsperiod.