LO-förbunden varslar Almega Samhallförbundet

LO-förbunden (IF Metall, Fastighets, Kommunal, Handels, SEKO, GS och HRF) har varslat Almega Samhallförbundet om konfliktåtgärder. Grunden till konflikten är att LO-förbunden inte är nöjda med arbetsgivarens fördelning av löneökningarna.

Samhallförbundet har varit villiga att teckna ett nytt kollektivavtal med en låglönesatsning inom ramen för kostnadsnormen. För att inte spräcka märket har Samhallförbundet erbjudit låglönesatsning mot vissa förändringar i kollektivavtalet.

– Det är väldigt problematiskt att LO-förbunden nu tar till stridsåtgärder för att spräcka det märke som satts av industrin i årets avtalsrörelse, och som är en grundbult i den svenska arbetsmarknadsmodellen. LO-förbunden försöker ge sken av att Samhallförbundet inte vill medverka till en låglönesatsning, men det är felaktigt. Vi har erbjudit motparten en låglönesatsning och vissa förändringar i kollektivavtalet. Vårt förslag ger till och med mer till dem som tjänar under 24.000 kr per månad än vad LO-förbunden är villiga att ge. Detta har LO-förbunden tackat nej till och istället valt att varsla om konflikt, vilket är olyckligt, säger avtalsansvarige Per Gradén, Almega.

– Samhallförbundet är helt inställda på att följa det märke som industrins parter satt, och genom det värna arbetsmarknadsmodellen. Om LO-förbunden är beredda att göra detsamma kommer vi att kunna enas om en låglönesatsning som ryms inom den kostnadsram om 6,5 procent över tre år som industrins parter enats om, säger Per Gradén.