Nytt kollektivavtal tecknat – strejk avvärjd inom Samhall

Almega Samhallförbundet och LO-förbunden har idag tackat ja den hemställan om nytt kollektivavtal som Medlingsinstitutets medlare presenterat.

Medlingsinstitutets medlare presenterade under tisdagen den 10 oktober ett förslag om nytt kollektivavtal för parterna. Liksom alla andra avtal som är tecknade i årets avtalsrörelse följer det märket på 6,5 procent under tre år. Parterna valde under tisdagen att tacka ja till medlarnas hemställan.

– Vi är glada över att vi lyckats avvärja den strejk som LO-förbunden varslat om. Avtalet som nu tecknats innehåller en låglönesatsning och dessutom ett antal olika avtalsförändringar. Efter en intensiv medling är vi nöjda med att ha tecknat ytterligare ett nytt kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år säger Per Gradén avtalsansvarig Almega Samhallförbundet

Förutom en låglönesatsning har parterna enats om följande avtalsförändringar:

  • Uppstramade och tydligare regler för sjukbesök på betald arbetstid. Huvudregeln är fortfarande att läkar-, tandläkar- och sjukhusbesök ska ske utanför arbetstid, men om det inte är möjligt krävs det för ledighet utan löneavdrag att det är fråga om akut sjukdom, olycksfall eller akuta tandbesvär. Efterbehandlingar, röntgen, skärmbildsundersökning, mammografi- eller PSA-provtagning ska kunna styrkas.
  • Kollektivavtalets bestämmelser om verksamhetsområden tillförs regler om att en och samma ort kan tillhöra flera verksamhetsområden och att verksamhetsområden kan gå in i varandra. Förändringen kommer underlätta förhandlingarna lokalt när verksamhetsområden fastställs eller behöver förändras.
  • Det har också tydliggjorts i avtalet att arbetsgivaren kan lägga ut ATK (arbetstidsförkortning), utan samråd eller överenskommelse med den enskilde, om det finns kvar ATK som inte tagits ut under uttagsåret (året efter intjänandeåret).
  • Lönen för LFU ( lönebidrag för utveckling i anställning tidigare utvecklingsanställning ) och rörliga ersättningar (ob, övertid, m m) omfattas inte av någon låglönesatsning utan höjs med 6,5% över tre år (2,2%, 2,0% respektive 2,3%).

Parterna har också kommit överens om att fortsätta det arbete som pågår för att modernisera Samhalls utvecklingsavtal och se över nuvarande lönesystem.

Därmed dras de konfliktåtgärder som facken varslat om inom Samhallförbundet, och som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 12 oktober, tillbaka.