Nytt avtal på friskoleområdet

Almega Tjänsteföretagen har idag tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Avtalet som omfattar drygt 700 friskoleföretag med 35 000 anställda och bygger på lokal lönebildning utan individgarantier.
Lokal lönebildning innebär att lönerna sätts utifrån varje företags särskilda förutsättningar utan centralt fastställda nivåer. Lönen ska vara individuell och differentierad utifrån medarbetarnas prestationer.
– Det är bra att vi kunnat enas om ett långt avtal som bygger på lokal lönebildning och ger parterna tid att utveckla avtalet. Vi har också kommit överens om hur vi ska tillämpa turordningsreglerna vid neddragning av personal vilket är väldigt positivt säger Linn Bentley, som ansvarat för förhandlingarna på Almega.
Avtalet innehåller även förbättrade regler avseende anställning, företrädesrätt och ferielön.

Almega och Almegas förbund har nu tecknat 130 kollektivavtal under denna avtalsrörelse. Totalt kommer Almegas förbund att teckna 154 avtal.