Nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken

Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko har efter långa förhandlingar enats om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken.

Förhandlingarna mellan Almega och Seko har sedan april förhandlat för att nå ett nytt avtal.  Efter det att facket varslade om konfliktåtgärder trädde opartiska medlare från medlingsinstitutet in för att leda förhandlingarna. Dessa konstaterade dock att de inte kunde lösa meningsskiljaktigheterna mellan parterna.

I ett försök att öka trycket på parterna valde Almega under onsdagen att varsla Seko om lookout. Senare under kvällen kunde dock parterna enas om ett nytt avtal inom ramen för det märke om 6,5 procents kostnadsökningar på tre år.

– Jag är väldigt glad att vi kunde träffa ett avtal på märket utan att vårt lockoutvarsel behövde träda i kraft och att konflikten därmed också skulle utvidgats, säger Almega tjänsteföretagens förhandlingschef Patrik Eidfelt.