Här är avtalen som omförhandlas under 2017

Under 2017 kommer närmare 160 av Almegas kollektivavtal omförhandlas. I avtalskalendern nedan har vi sammanställt när de olika avtalsområdena går ut, varje avtalsområde innehåller ofta fler kollektivavtal.

 
31 MARS 2017

Avtal som går ut

IT, Telekom, Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn (STD), Public Service, Serviceentreprenad (Fastighets och Seko), Specialservice, Säkerhetsföretag, Utveckling & tjänster, Dagspress, Tidskrift, Etermedier, Utbildningsföretag, Fastigheter, Lager, Tidningsdistribution, Samhall

Nytecknade avtal

IT och Telekom (Unionen), IT och Telekom (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna), Apoteket, Samhall på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden), Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn (STD), Utveckling & tjänster (Unionen), Fastighet, Specialservice, Utveckling & tjänster (Ledarna och Sveriges Ingenjörer), Utbildningsföretag, Telekom (Seko), IT-hantverkarna, Serviceentreprenad (Fastighet och Seko), Distribution av direktreklam, Tidskrifter, Etermedier, Public service,

 
31 MAJ 2017

Avtal som går ut

Säkerhetsföretag, Serviceentreprenad, Fastigheter, Biograf, Värdepapper

Nytecknade avtal

Värdepapper, Biograf, Fastighetsarbetsgivarna,

 
JUNI - AUGUSTI 2017

Avtal som går ut

Kommunikation (bla post- och pakettjänster), Friskolor (lärare), Bemanning, Gym, Arenor, bad och idrottsanläggningar, Travbanor, Spel.int.kasinon, Servicentreprenad (Kommunal), Personlig assistans, Tandvård, Dental

Nytecknade avtal

Dentallaboratorier, Arenor, bad och idrottsanläggningar, Kommunikation (akademikerna, Ledarna, Seko),

 
SEPTEMBER 2017

Avtal som går ut

Samhall, Ambulans, Skärgårdstrafik, Spel, Hemservice

 
OKTOBER - NOVEMBER 2017

Avtal som går ut

Call/ Contactcenter, Friskolor (kommunal),

 
DECEMBER 2017

Avtal som går ut

Skärgårdstrafik/Sjöbefäl, Revision- och konsultföretag, Bingohallar, Film/Tv