Nytt kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal gällande äldreomsorgen

Vårdföretagarna har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal, inom område Äldreomsorg. Avtalet är i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. Avtalet gäller fram till sista maj 2020 och berör 230 vårdföretag med 22.000 medarbetare. – Vi har den senaste veckan haft bra och konstruktiva förhandlingar med Kommunal. Vi är väldigt nöjda med […]

Almega har tecknat 127 kollektivavtal i årets avtalsrörelse

Man skulle kanske tro att årets avtalsrörelse är avslutad och att arbetsmarknadens parter nu ser fram emot en lugn period på tre år. För Almega är dock inte avtalsrörelsen avslutad ännu. Vi är den arbetsgivarpart som i särklass förhandlar och tecknar flest kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, totalt 154 avtal denna avtalsrörelse. Totalt har förbunden […]

Nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken

Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko har efter långa förhandlingar enats om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken. Förhandlingarna mellan Almega och Seko har sedan april förhandlat för att nå ett nytt avtal.  Efter det att facket varslade om konfliktåtgärder trädde opartiska medlare från medlingsinstitutet in för att leda förhandlingarna. Dessa konstaterade dock att de inte kunde […]

119 avtal tecknade och klara

119 stycken kollektivavtal har förbunden inom Almega nu tecknat i årets avtalsrörelse. Bland de senaste avtalen märks kollektivavtalet för Samhallsförbundet med LO-förbunden, Almega Tjänsteförbunden med Fastighetsanställdas Förbund, samt Medieföretagen med Teaterförbundet. Under avtalsrörelsen tecknar Almegas förbund totalt 154 avtal under avtalsrörelsen. Det är mer än någon annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad. Alla avtal har tecknats inom […]

Nytt kollektivavtal för 40 000 assistenter

Fackförbundet Kommunal sa idag upp kollektivavtalet för personliga assistenter med avsikt att inte teckna nytt avtal. Det skulle innebära att 40 000 personliga assistenter skulle stå utan avtal från och med den 15 september.  Vårdföretagarna har därför tvingats acceptera ett nytt kollektivavtal trots branschens problem med finansiering av det nya avtalet. Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal […]

Nytt avtal: Almega Tjänsteförbunden med Saco-förbundet Trafik & Järnväg, avtalsområdet Spårtrafik

Almega Tjänsteförbunden ingick den 10 juli 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområdet Spårtrafik med Saco-förbundet Trafik & Järnväg avseende tiden 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020, protokoll och överenskommelse bifogas. Part äger rätt att senast den 31 oktober 2018 säga upp avtalet till upphörande den 30 april 2019, under förutsättning att Teknikavtalet dessförinnan har sagts […]

Nytt avtal: Tjänsteföretagen med HRF, avtalsområde Nöjesavtalet

Almega Tjänsteföretagen ingick den 25 augusti 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområde Nöjesavtalet med HRF avseende tiden 1 juli 2017 t.o.m. 30 juni 2020, överenskommelser bifogas. Avtalet är uppsägningsbart sista avtalsåret med tre månaders uppsägningstid. Avtalet innebär beträffande: LÖNER Krontalspåslag om 540 kr, 550 och 560 kr per månad den 1 juli respektive avtalsår. Minilöner höjs […]

105 avtal klara

Förbunden inom Almega har nu tecknat 105 stycken kollektivavtal i årets avtalsrörelse. Totalt tecknar Almegas förbund 154 avtal under en avtalsrörelse. Det är mer än någon annan arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad. Samtliga avtal har tecknats inom ramen för den norm om treåriga avtal på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Nytt avtal mellan medieföretagen och svenska journalistförbundet

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen nytt avtal med Svenska Journalistförbundet för avtalsområde Tidskrift för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Avtalsperiod 36 månader med ett totalt avtalsvärde på 6,5%. Flexpension införs på avtalsområdet

Avtal klart med akademikerna för bransch Kommunikation

Almega Kommunikationsföretagen har nu träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Ingenjörer, Jusek, SRAT och Civilekonomerna. Avtalet är på 36 månader och gäller fr.o.m. 1 augusti 2017 t.o.m. 31 juli 2020.

Nytt avtal – Almega Tjänsteföretagen avtalsområde bowlinganläggningar

Almega Tjänsteföretagen ingick den 28 juni 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområde bowlinganläggningar med Hotell- och Restaurangfacket avseende tiden 1 juni 2017 t.o.m. 31 maj 2020

Nytt avtal – Almega Tjänsteförbunden för bransch Kommunikation

Almega Tjänsteförbunden ingick den 3 juli 2017 ett 36-månadersavtal för bransch Kommunikation med Ledarna avseende tiden 1 augusti 2017 t.o.m. 31 juli 2020

Nytt avtal – Almega Tjänsteföretagen för områdena fryshusföretag, lagerpersonal, lagring och distribution

Almega Tjänsteföretagen ingick den 30 juni 2017 tre 36-månadersavtal för avtalsområdena fryshusföretag, lagerpersonal, lagring och distribution med Handelsanställdas förbund avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020

Nytt avtal – Almega Tjänsteförbunden i för avtalsområdet Kommunikation

Almega Tjänsteförbunden ingick den 29 juni 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområdet Kommunikation med SEKO avseende tiden 1 augusti 2017 t.o.m. 31 juli 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension.

Nytt avtal – Almega Tjänsteförbunden för tjänstemän i Säkerhetsföretag

Almega Tjänsteförbunden ingick den 21 mars 2017 respektive den 12 juni 2017 två 36-månadersavtal för tjänstemän i Säkerhetsföretag med Ledarna och Unionen avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension.

Nytta avtal – Almega Tjänsteförbunden för bransch Fastigheter

Almega Tjänsteförbunden ingick den 26 juni 2017 fyra 36-månadersavtal för bransch Fastigheter med Unionen, Seko, Sveriges Ingenjörer och Ledarna avseende tiden 1 juni 2017 t.o.m. 31 maj 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension.

Nytt avtal – Medieföretagen för tjänstemän i public serviceföretag

Medieföretagen ingick den 20 juni 2017 tre 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för tjänstemän i public serviceföretag med Journalistförbundet, Akademikerförbundet och Unionen avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension.

Nytta avtal – Almega Tjänsteförbunden avtalsområde Lernia

Almega Tjänsteförbunden ingick den 14 juni 2017 fyra 36-månadersavtal för avtalsområde Lernia med Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Seko och Sveriges Ingenjörer avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension.

Nytt avtal Almega Tjänsteföretagen – avtalsområde Arenor, bad och idrottsanläggningar

Almega Tjänsteföretagen ingick den 22 juni 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområde Arenor, bad och idrottsanläggningar med Svenska Kommunalarbetareförbundet avseende tiden 1 juli 2017 t.o.m. 30 juni 2020.

Tre nya avtal för Medieföretagen

Medieföretagen ingick den 13 juni 2017 ett 36-månadersavtal beträffande Tidskrift med Svenska Journalistförbundet avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till delpension. Medieföretagen ingick den 16 juni 2017 ett 36-månadersavtal beträffande Etermedier med Svenska Journalistförbundet avseende tiden 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020. […]

Almega Kommunikationsföretagen – nytt avtal

Almega Kommunikationsföretagen har nu träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Ledarna. Avtalet är på 36 månader och gäller fr.o.m. 1 augusti 2017 t.o.m. 31 juli 2020

Almega Tjänsteföretagen – nytt avtal på område Bilvård, Direktreklam och Terminalarbete med Transportarbetareförbundet

Almega Tjänsteföretagen ingick den 15 juni 2017 tre 36-månadersavtal för avtalsområdena Bilvård, Direktreklam och Terminalarbete med Transportarbetareförbundet avseende tiden 1 juli 2017 t.o.m. 30 juni 2020 (Bilvård och Direktreklam) och 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020 (Terminalarbete).

Almega Tjänsteföretagen

Almega Tjänsteföretagen ingick den 14 juni 2017 ett 48-månadersavtal för avtalsområdet Revisions- och konsultföretagen med Akademikerförbunden och Unionen avseende tiden 1 januari 2017 t.o.m. 31 december 2020.

Nytt kollektivavtal för Ambulans

Vårdföretagarna inom Almega har idag tillsammans med Vårdförbundet träffat ett nytt kollektivavtal för Ambulansbranschen. Det nya avtalet är ett tillsvidareavtal som innehåller en arbetstidsförkortning och mer flexibla arbetstidsregler. – Det är glädjande att vi kommit överens om ett framtidsinriktat kollektivavtal för ambulanssjuksköterskor. Ett avtal som från och med nu för första gången är ett rent […]

Nytt avtal för Ridhusföretag

Almega Tjänsteföretagen och Kommunal träffade den 26 juni 2017 ett nytt avtal för hästskötare, ridinstruktörer och ridlärare vid Ridhusföretag för perioden 1 juli 2017 – 31 maj 2020 (35 månader). Läs mer här

Nytt avtal för Fastighetsarbetsgivarna med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Seko

Almega Fastighetsarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Seko träffade måndagen den 26 juni 2017 en uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden från och med den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020. Avtalet är i nivå med andra hittills träffade avtal på arbetsmarknaden. Medlem? Läs mer här

Nya avtal på Public Service

Den 22 februari 2017 träffade Medieföretagen avtal om s.k. Flexpension m.m. med Unionen och Akademikerförbunden. Vissa villkorsändringar i respektive allmänna villkorsavtal hänförs till denna överenskommelse. Den 20 juni 2017 träffade Medieföretagen avtal om löner och allmänna villkor med Journalistförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Gemensamma ändringar som gäller för Unionen och Akademikerförbunden från och med den 1 […]

Nytt avtal för arenor, bad och idrottsanläggningar får nytt avtal

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Kommunalarbetareförbundet har den 22 juni 2017 träffat ett nytt kollektivavtal avseende arenor, bad och idrottsanläggningar. Avtalsperioden är 36 månader, 1 juli 2017 – 30 juni 2020, och löner och ersättningar höjs totalt med 6,5 %, vilket är i nivå med arbetsmarknaden i övrigt. Medlem? Läs mer här

Nytt avtal med Svenska Journalistförbundet för Tidskrifter

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen nytt avtal med Svenska Journalistförbundet om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområde Tidskrift för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Under läs mer kan du som medlem läsa en kortfattad information om förändringarna i avtalet. Mer omfattande information om flex och ändringar i allmänna villkor skickas under nästa […]

Nytt avtal med Svenska Journalistförbundet för Etermedier

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen nytt avtal med Svenska Journalistförbundet om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområde Etermedier för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020. Under läs mer följer en kortfattad information om förändringarna i avtalet. Medlem? Läs mer

Nytt Biografavtal

Den 16 juni 2017 tecknade Medieföretagen och Teaterförbundet nytt avtal för anställda inom biografbranschen. Överenskommelsen finns att läsa på www.medieforetagen.se

Nytt kollektivavtal avseende Distribution av direktreklam m m

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Distribution av direktreklam m m för perioden 2017-07-01 — 2020-06-30. Avtalet innebär i korthet följande: • Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med: 2,2 procent 1 juli 2017 2,0 procent 1 juli 2018 2,3 procent 1 juli 2019 • Inga […]

Nytt kollektivavtal avseende Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag för perioden 2017-07-01 till 2020-06-30. Avtalet innebär i korthet följande: • Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med: 2,2 procent 1 juli 2017 2,0 procent 1 juli 2018 2,3 procent 1 juli 2019 • Inga villkorsändringar i […]

Nytt kollektivavtal avseende Terminalarbete

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, Transport, har träffat ett nytt kollektivavtal avseende Terminalarbete för perioden 2017-05-01 till 2020-04-30. Avtalet innebär i korthet följande: • Treårsavtal med höjningar av löner, tariffer och övriga ersättningar med: 2,2 procent 1 maj 2017 2,0 procent 1 maj 2018 2,3 procent 1 maj 2019 • Inga villkorsändringar i avtalet i övrigt […]

Nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden

Den 14 juni 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2020. Avtalet innehåller bl.a. följande: • Avtalsperiod 48 månader. Avtalsvärde för de första tre åren är totalt 6,5%, varav 0,4 % utgörs av avsättning till flexpension. Det fjärde […]

59 avtal tecknade

Almegas förbund har under de senaste dagarna tecknat flera nya avtal. Totalt har Almega nu tecknat 59 avtal i årets avtalsrörelse vilket är mer än någon annan arbetsgivarpart på den svenska arbetsmarknaden. Samtliga avtal håller sig inom ramen om 6,5 procent i kostnadsökningar. Almega Tjänsteförbunden har tecknat avtal för Järnvägsinfrastruktur med ST, Saco-TJ, Sveriges Ingenjörer […]

Strejk avvärjd inom städbranschen – ännu ett nytt avtal tecknat inom märket

Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega Tjänsteförbunden, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till. Därmed dras de konfliktåtgärder som facken varslat om inom städbranschen, och som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni, tillbaka. I och med dagens överenskommelse har Almega återigen kunnat […]

Nytt avtal tecknat med Unionen för Dentallaboratorier

Vårdföretagarna inom Almega och Unionen har idag tecknat nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Dentallaboratorier. Avtalsperioden är 36 månader och ändringarna gäller från och med den 1 juli 2017. Avtalet följer det märke på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse. Om lokala parter inte enas om annat är löneökningarna 2,0 %, […]

Nytt kollektivavtal för avtalsområde Värdepapper

Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko har enats om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Värdepapper. Det nya avtalet löper över tre år och de sammanlagda kostnadsökningar, inklusive låglönesatsningen, håller sig inom ramen för det märke om 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Avtal klart för IT-hantverkarna

Almega Tjänsteföretagen ingick den 19 maj 2017 ett 36-månadersavtal för avtalsområdet IT-hantverkarna med Unionen avseende tiden 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020, överenskommelse bifogas. Avtalet kan sägas upp tredje avtalsåret under förutsättning att avtalen för tjänstemän sagts upp för märkessättande förbund inom industrin. Sådan uppsägning kan ske senast den 31 oktober 2018. Av avtalsvärdet […]

46 tecknade avtal!

Almega och våra förbund har nu tecknat 46 kollektivavtal. Att i konstruktiv anda förhandla och teckna kollektivavtal är vardag och kärnuppdrag för oss i förbunden inom Almega, med våra totalt 154 kollektivavtal. Redan nu har vi i årets avtalsrörelse tecknat 46 nya kollektivavtal med fackförbund som Unionen, IF Metall, Livs, GS, Sveriges ingenjörer, Handels, Pappers, […]

Strejk inom telekomsektorn avvärjd – IT&Telekomföretagen och Seko överens om nytt avtal

Medlarna överlämnade under onsdagen en hemställan till IT&Telekomföretagen och Seko, som bägge under onsdagskvällen tackat ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal med Seko för telekomsektorn. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om inom telekomsektorn tillbaka. Avtalet är på 35 månader med ett sammanlagt avtalsvärde om 6,3 %, vilket är i linje med […]

Nytt avtal mellan Medieföretagen och GS-facken

Medieföretagen och GS-facken har kommit överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för grafiker. Det totala avtalsvärdet ligger inom märkets 6,5 procent, och gäller för treårsperioden fram till 30 april 2020. Detta är det 40e kollektivavtal Almegas medlemsförbund tecknat i årets avtalsrörelse, alla inom märkets 6,5 procent över tre år.​

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen inom märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknade sent på måndagskvällen ett nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen, direkt mellan parterna. Avtalets totala värde ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Därmed är den strejk som annars skulle ha brutit ut på området från och med onsdag avblåst.  Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar […]

Nytt avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer avseende bransch Utbildningsföretagen för tiden den 1 april 2017 – 31 mars 2020.

Den 15 maj 2017 träffade Almega Tjänsteförbunden ett nytt avtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer avseende bransch Utbildningsföretagen för tiden den 1 april 2017 – 31 mars 2020. Överenskommelse omfattar nya löner, nytt löneavtal samt ändringar i allmänna villkor.

Almega Tjänsteförbunden har träffat nytt kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Ledarna och Sveriges Ingenjörer

Almega Tjänsteförbunden har träffat ett nytt treårsavtal med Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Utveckling & Tjänster. Vidare har även ett avtal med Ledarna träffats för samma bransch och period. Med Ledarna finns sedan tidigare ett tillsvidareavtal rörande lön. Båda avtalen håller sig inom det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.

Medieföretagen och Teaterförbundet träffar nytt treårsavtal inom märket

Medieföretagen och Teaterförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för inläsare av talböcker.  Avtalet har ett totalt avtalsvärde på 6,15 procent, efter att avräkningar gjorts till förmån för arbetsgivarsidan för tidigare införd avtalspension och försäkring om föräldralönetillägg på avtalsområdet, och gäller för treårsperioden fram till 2020. Detta är det 36e kollektivavtal Almegas medlemsförbund tecknat […]

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Spårtrafikbranschen inom märkets 6,5 procent

Almega Tjänsteförbunden och Seko har i eftermiddag träffat ett nytt treårsavtal för Spårtrafikbranschen. Det totala avtalsvärdet ligger inom märkets 6,5 procent. Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar parterna emellan hittat konstruktiva lösningar på samtliga frågor som varit aktuella i förhandlingen på avtalsområdet. De av Medlingsinstitutet utsedda oberoende medlarna har bistått […]

Bemanningsföretagen och LO-förbunden har tecknat kollektivavtal inom märket på 6,5 procent

Idag tecknade Bemanningsföretagen och LO-förbunden ett treårigt avtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %, i enlighet med märket på övriga arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden, fullt integrerad i den svenska modellen. Nästan alla arbetsgivare inom bemanningsbranschen omfattas av kollektivavtal. Företagen inom branschen garanterar arbetsgivare väl fungerande verksamheter samtidigt som […]

Parterna på fastighetsområdet har tackat ja till medlarnas bud om ett nytt avtal på märkets 6,5 procent

Medlarna överlämnade under helgen en hemställan till Almega tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund i den pågående konflikten på fastighetsområdet. Medlarnas hemställan innebar ett nytt treårigt kollektivavtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 procent. Både Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund har under söndagen tackat ja till medlarnas hemställan. Därmed dras de konfliktåtgärder som facket varslat om på […]

Almega Tjänsteförbunden har träffat nytt kollektivavtal för Utveckling & Tjänster med Unionen

Det totala avtalsvärdet är 6,5 procent. Av avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension vilket gör att avtalet är i linje med det märke som etablerats i årets avtalsrörelse.

Bemanningsföretagen och Unionen har träffat nytt kollektivavtal på märket

Bemanningsföretagen och Unionen har idag träffat nytt kollektivavtal. Avtalet löper över tre år och håller sig inom märket på 6,5 procent.

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden har träffat nytt kollektivavtal

Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden underlättar för nyanlända akademiker att komma till jobb Avtalet löper över tre år och håller sig inom märket på 6,5 procent under en treårsperiod. För att främja och påskynda nyanlända akademikers insteg på arbetsmarknaden omfattar även avtalet en tidsbegränsad anställning för gruppen nyanlända akademiker. – Det ligger i båda parters intresse att […]

Nya kollektivavtal för Svenska Teknik & Designföretagen har träffats med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Samtliga avtal löper över tre år och håller sig inom kostnadsnormen på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse. Avtalen med Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer är sifferlösa och som tidigare år sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellerna i avtalet är oförändrade, vilket innebär att de centrala parterna inte har angivit något […]

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen och Unionen

Den 28 april träffade Almega Tjänsteförbunden nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020, för avtalsområde Svenska Teknik&Designföretagen. Om du är ett medlemsföretag inom STD som hittar du mer information på arbetsgivarguiden

​Nya avtal inom märket för både IT- och telekomsektorn

IT&Telekomföretagen har denna vecka tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 %, vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat. – Det är glädjande att vi nu fått till ytterligare två treåriga kollektivavtal som […]

Nytt avtal med Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer (grå avtalet)

Den 26 april 2017 träffade Medieföretagen ett nytt avtal med Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Om du är medlemsföretag som berörs av detta avtal så kan du hitta mer information på arbetsgivarguiden. Om du är nyfiken på hur en avtalsrörelse […]

Samhallförbundet har tecknat nytt avtal

Almega Samhallförbundet har tecknat nytt avtal med  motparterna på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden). Ett treårigt avtal som följer det etablerade märket om 6,5 procent under en treårsperiod Om du är medlemsföretag som berörs av detta avtal så kan du hitta mer information på arbetsgivarguiden. Om du är nyfiken på hur en avtalsrörelse fungerar, läs mer […]

Nytt kollektivavtal för apoteken

Almega har idag träffat nya kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Apotek med Unionen, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Ingenjörer. Avtalen håller sig inom det etablerade märket på 6,5 procent under en treårsperiod. om du är medlem kan du läsa mer här  

Nytt avtal med Unionen (fd HTF) och Akademikerförbunden (gröna avtalet)

Den 20 april 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen ett nytt avtal med Unionen (fd HTF) och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Om du är medlemsföretag som berörs av detta avtal så kan du hitta mer information på arbetsgivarguiden. Om du är nyfiken på hur […]

Nytt avtal tecknat för Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen

Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har träffat ett treårsavtal med Unionen och Akademikerförbunden avseende löner och allmänna villkor för tjänstemän (Bilaga A) för tiden 1 maj 2017 till och med 30 april 2020. Avtalsvärdet är 6,1 % lön och 0,4 % avsättning till deltidspension vilket följer de 6,5 % i kostnadsökningar som utgör märket i årets […]

Nytt avtal: IT och Telekom färdigförhandlade idag med Unionen

IT&Telekomföretagen har idag tecknat avtal med Unionen för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är treåriga och ligger inom märkets samlade avtalsvärde om 6,5 procent på tre år. De gäller från och med 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. Avtalen innebär löneökningar för Unionens medlemmar med 2,2% från den 1 april 2017, 2.0 […]