Företags- och medarbetarnära lönebildning

Almegas mål är att företagen ska få bättre förutsättningar för en mer företags- och medarbetarnära lönebildning. Det är företagen och deras medarbetare som har bäst insyn i den egna verksamheten, och de är därmed mest lämpade att besluta om lön.

Det ska löna sig att bli duktig på sitt jobb i Sverige. Strävsamhet och resultat ska premieras. Det måste löna sig att utbilda sig och ta mer ansvar. Vi behöver generellt bli bättre på att värdesätta medarbetare som har erfarenhet och kompetens.

Det innebär att lönerna i större utsträckning ska sättas lokalt i dialog mellan medarbetare och chef på företagen i stället för centralt. Företags- och medarbetarnära lönebildning ger företagen möjlighet att attrahera rätt kompetens och ger medarbetare de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Frågor och svar om företags- och medarbetarnära lönebildning

Varför är det viktigt med Företags- och medarbetarnära lönebildning?
För ingen känner de lokala villkoren bättre än företagen och deras medarbetare. De som har bäst insyn i verksamheten ska ha störst utrymme att sätta lönen.

Det innebär att lönerna i större utsträckning ska sättas lokalt i dialog mellan medarbetare och chef på företagen i stället för centralt. Företags- och medarbetarnära avtal ger företagen möjlighet att attrahera rätt kompetens och ger medarbetare de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Går det inte att kombinera medarbetarnära lönebildning det med individgarantier?
Nej det har visat sig att det fungerar ganska dåligt. Individgaranti innebär att alla anställda är garanterade en viss löneökning oavsett hur de har skött sitt arbete. Om alla medarbetare är garanterade en minsta löneökning så innebär det att det blir ganska lite kvar att fördela utifrån hur man nått sina uppsatta mål.

Ska inte alla ha rätt till löneökning?
Det är inte självklart att alla ska ha lönehöjning varje år. Hur lönen utvecklas ska bero på en rad olika saker. Det handlar om hur det går för företaget, vilken lön man har, men framför allt hur väl medarbetaren presterar och når uppsatta mål.

Almega har flera kollektivavtal utan garanterade löneökningar. Det fungerar generellt sett väldigt väl och de allra flesta medarbetare får löneökningar. I de få fall där en medarbetare inte får löneökning så rekommenderar vi företagen att analysera varför medarbetaren inte presterar på en sådan nivå att det motiverar en löneökning och därefter se hur man kan stötta medarbetaren till att kunna prestera på en högre nivå.