Ingångslöner som ger fler nya jobb

Avtalsrörelsen 2017 måste leda till ingångslöner som ger möjligheter till fler nya jobb. Idag har Sverige de högsta ingångslönerna i hela EU. Tröskeln in till arbetsmarknaden behöver sänkas för att underlätta för unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, och skapa fler jobb också åt dem med kort utbildning.

Samtidigt har vi i Sverige en sammanpressad lönestruktur och en lönespridning som tillhör de minsta i hela EU. Inom vissa yrken är lönestrukturen så sammanpressad att det bara skiljer några tusenlappar mellan yrkets ingångslön, medellön och slutlön. En verkligt individuell lönesättning förutsätter en större lönespridning inom vissa avtalsområden.

Frågor och svar om ingångslöner som ger fler nya jobb

Det finns subventioner som gör det billigt att anställa men dessa nyttjas inte. Varför skulle lägre lön fungera?
Staten har länge försökt med olika former av bidrag och avdrag som ska göra det lättare att anställa. Det finns flera skäl till att det inte fungerat som det var tänkt. Ofta har bidragen varit villkorade med att företagen ska ansvara för den som arbetar också får en utbildning. Många företag har inte möjlighet att erbjuda utbildning och det blir därför aldrig aktuellt med en subventionerad anställning med utbildningsinslag.

Ett annat problem är det sällan finns en långsiktighet bakom de olika subventionerade anställningsformerna. Företagen litar helt enkelt inte på att reglerna kommer bestå över tid och är därför inte beredda att satsa på något som kanske visar sig försvinna i nästa statsbudget.

Varför är det bra med lönespridning?
Det ska löna sig att bli duktig på sitt jobb i Sverige. Strävsamhet ska premieras. Det ska löna sig att utbilda sig och ta mer ansvar. Vi behöver generellt bli bättre på att gynna medarbetare som har erfarenhet och kompetens.

Vi har som land bland den minsta lönespridningen inom EU och bland samtliga industriländer i OECD. Inom vissa yrken skiljer det bara några tusenlappar mellan ingångs-, medel- och slutlön.

Ökad lönespridning gör att det blir lönsamt att utbilda sig, ta större ansvar och helt enkelt bli mer produktiv. I Sverige har vi den mest sammanpressade lönestrukturen inom OECD vilket gör att det helt enkelt inte lönar sig särskilt mycket att bli bättre på sitt jobb. Dessutom har vi höga marginalskatter som gör att det lönar sig ännu mindre.