Flexibla kollektivavtal

Höga lönenivåer och hårdnande internationell konkurrens gör att tjänsteföretagen behöver ha större flexibilitet i sina avtal.

Ingångslöner

Idag har Sverige de högsta ingångslönerna i hela EU. Det är en orsak till att företag har små möjligheter att anställa den som har kort utbildning eller liten yrkeserfarenhet.

Konkurrenskraft

Avtalsrörelsen 2017 måste ha som huvuduppgift att teckna avtal som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger vårt nya näringsliv möjlighet att skapa fler jobb i Sverige.

Företags- och medarbetarnära lönebildning

Det ska löna sig att bli duktig på sitt jobb i Sverige. Strävsamhet och resultat ska premieras. Det måste löna sig att utbilda sig och ta mer ansvar.

Fler filmer

Vårt nya näringsliv

Vi befinner oss i en föränderlig tid. Förutsättningarna för svenska företag förändras och vi ser nu kartan ritas om, inte minst för våra tjänsteföretag. Det är i dessa tider av förändring som vårt nya näringsliv växer fram.

Globaliseringen och digitaliseringen går allt snabbare, det finns ingenting i dagsläget som tyder på att det kommer gå långsammare – snarare tvärtom.

På område efter område ser vi hur vårt nya näringsliv gör det lättare och billigare att producera både varor och tjänster. Exakt hur långt det kommer föra oss kan vi inte med hundra procents säkerhet säga. Men vi vet med säkerhet att möjligheterna är stora för de som tar sig an de nya utmaningarna på rätt sätt.

Vi måste gemensamt rusta vårt samhälle för en ny tid med ett nytt näringsliv.

Vårt nya näringsliv består av helt nya typer av företag. Gemensamma plattformar och digitala system mellan företag, konsumenter och medarbetare har utvecklats. Detta har lett till att nya produkter, tjänster, affärsmodeller och beteenden uppstått som påverkar företag, arbetsmarknad och samhällsekonomi.

Samtidigt innebär vårt nya näringsliv att befintliga, mogna företag utsätts för ett omvandlingstryck som på många sätt är större och starkare än tidigare. Med digitaliseringen följer både nya möjligheter att producera både billigare, bättre och mer effektivt – samtidigt som digitaliseringen utmanar rådande strukturer och affärsmodeller. Med den tilltagande globaliseringen ökar den internationella konkurrensen också för kunskapsintensiva företag. Företagens möjligheter att utvecklas och förändras blir mer och mer den nya konstanten.

För arbetsmarknadens parter – facken och arbetsgivarna – handlar det om att utveckla och modernisera regelverk och avtal så att Sverige ligger i framkant för att möta framtidens utmaningar och den stenhårda internationella konkurrensen.

Vårt nya näringsliv
Almegas uppgift är att bidra till att tjänsteföretagen får bättre förutsättningar av växa och utvecklas. Vi ser att den svenska arbetsmodellen är satt under hård press. Därför kommer vi prioritera arbetet med att driva utvecklingen av den svenska arbetsmarknadsmodellen och våra kollektivavtal. Det kommer vi göra bland annat genom att beskriva och berätta om den verklighet och utmaningar som tjänsteföretagen i vårt nya näringsliv står inför.

Från ordboken

 

rörlig lön

En del av lönen som ofta är kopplat till den enskilde medarbetarens, gruppens eller företagets prestation eller resultat eller till ersättningar som relaterar till när medarbetaren utfört arbetet, som till exempel skifttillägg och ersättning för sk obekväm arbetstid. Denna del av lönen kan variera kraftigt från månad till månad.

Fler ord