Så funkar avtalsrörelsen

Välj en av våra genvägar för att få full koll på hur avtalsrörelsen fungerar:

Från ordboken

 

normering

Parterna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn tecknar de första avtalen i avtalsrörelsen. Dessa avtal blir normerande i den betydelsen att inga andra avtalsområden får innehålla större kostnadsökningar än vad parterna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn enats om.

Fler ord