Större flexibilitet

Ska vårt nya näringsliv bli världsledande måste företagen snabbt kunna ställa om sin verksamhet när förutsättningarna förändras. Höga lönenivåer och hårdnande internationell konkurrens gör att tjänsteföretagen behöver ha större flexibilitet i sina avtal.

Kollektivavtalen behöver ge ökade möjligheter att möta förändringar i företagens behov av medarbetare, för att kunna parera förändringar i omvärlden.

Frågor och svar om större flexibilitet

Ni vill ha mer flexibilitet för att omvärlden förändras snabbt. Är det inte just då man istället behöver mer trygghet?

Det stämmer att förutsättningarna förändras just nu väldigt fort och det finns inget som tyder på att det kommer gå långsammare i framtiden. Om inte företagen snabbt kan ställa om sin verksamhet när förutsättningarna förändras kommer de inte att klara sig. Tryggheten måste istället ligga i företagens möjlighet att anpassa verksamheten och medarbetarnas kompetens.

Ytterligare ett mål för Almega inför avtalsrörelsen är därför just utökade möjligheter att tillgodose variationer i företags behov av medarbetare


Det är ju redan idag ganska lätt för företag att minska personalstyrkan vid arbetsbrist. Är det verkligen ett problem?
Det handlar om att kunna behålla arbetskraft med rätt kompetens. Turordningsreglerna tar inte hänsyn till vilken kompetens företaget behöver i framtiden för att klara sig. Genom att låta kompetens spela en större roll vid omställningar och neddragningar skulle fler företag kunna utvecklas och på sikt växa.