Vad är ett kollektivavtal?

Den svenska modellen för reglering av arbetsmarknaden består av två delar. Ett grundläggande regelverk av lagar som gäller för alla och därtill kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren i varje bransch.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor träffat mellan två eller flera parter som binder parternas medlemmar. Dels arbetsgivarorganisation som företräder arbetsgivarna, dels fackförbund som företräder sina medlemmar. Alla företag omfattas dock inte av kollektivavtal.

Parter

Varje avtal har minst två parter, så även kollektivavtal. Det är inte ovanligt att flera arbetsgivarorganisationer och flera fackförbund är part, till exempel träffar Akademikerförbunden inom paraplyorganisationen SACO gemensamma kollektivavtal.

Om företaget har kollektivavtal för arbetare med ett LO-förbund omfattas alla arbetare på företaget, oavsett yrkeskategori, av ett och samma avtal. För tjänstemän och akademikeryrken kan företag omfattas av kollektivavtal med något TCO-förbund respektive SACO-förbund.

Inom Almega är det de sju Almegaförbunden som är part i avtalen. Almegaförbunden är tillsammans part i över 100 kollektivavtal.

Vilka omfattas

I Sverige gäller principen att företaget tillämpar villkoren i kollektivavtalet även på anställda som inte är med i facket. Facket har dock inte rätt att företräda dessa, och därmed inte heller få ut information om till exempel deras löner i lokala förhandlingar.

Innehåll i kollektivavtal

Varje kollektivavtal innehåller regler om förhållandet mellan företaget och de anställda som parterna kommer överens om. Alla kollektivavtal innehåller idag regler om allmänna anställningsvillkor som kompletterar eller ersätter lagreglerna, det kan till exempel vara anställningsformer, arbetstid, semester, sjuklön och uppsägningstider. Många kollektivavtal innehåller också regler om lön och parterna kommer överens om lönehöjningarna storlek vid avtalsförhandlingarna. Det blir allt vanligare att avtalen är sifferlösa, det vill säga att lönerna sätts på företaget enligt olika modeller.

Avtalen om pensioner, tjänstegruppliv, trygghetsförsäkring och omställningsavtal är också kollektivavtal. De flesta sådana avtal är träffade mellan centralorganisationerna, till exempel Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK. Dessa gäller dock tills vidare och förhandlas sällan om.